Bractwo Zabrodzkie

Historia Bractwa

Działalność Bractwa na terenie gminy Zabrodzie sięga pierwszej połowy XIX wieku. Ksiądz Florian Gieczyński, kanonik honorowy płocki, profesor Akademii Duchownej w Warszawie, proboszcz niegowski w latach 1821 – 1866, zorganizował w parafii Bractwo Różańcowe, o którym w kronice napisał, że

oprócz śpiewania różańca dużo pracowali dla parafji.
Bractwo posiadało dużo zapisów, legatów, darowizn i ziemi,
które przeznaczało na cele religijne i społeczne.

Ksiądz Antoni Montak w roku 1925 zostawił w kronice zapis:

Z odnalezionych przeze mnie dokumentów przekonać się można,
jak piękną tradycję i wielkie znaczenie miało kiedyś Bractwo w parafji.
Obecnie zgromadziłem w Bractwie Parafjalnym ponad sto osób.

Z następnych kart kroniki kościelnej dowiadujemy się, że członkowie Bractwa poza świadczeniami na rzecz kościoła i parafii wykonali wiele działań społecznych. Dzięki ich inicjatywie, staraniom i pracy zostały wybudowane piękne i wygodne szkoły w Deskurowie i Ślubowie. Wznowiono działalność Kółka Rolniczego, zorganizowano Straż Ogniową. Przywrócono przystanek kolejowy w Mostówce, nieczynny z powodu zniszczonego w czasie wojny mostu na rzece Fiszor. Zlikwidowano sprzedaż alkoholu w parafii. Zorganizowano Dom Ludowy z herbaciarnią, biblioteką i czytelnią.

Jesienią 2006 roku zawiązał się komitet założycielski stowarzyszenia gminnego w składzie:

  • Józef Kućmierowski – nauczyciel, etnograf z zamiłowania, badacz historii lokalnej
  • Małgorzata Wiśniewska – kierownik Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu
  • Andrzej Krzeczkowski – przewodniczący Rady Gminy Zabrodzie
  • Paweł Getka – organista kościoła pw. Św. Trójcy w Niegowie

W styczniu 2007 roku zostało zorganizowane zebranie założycielskie, na które przybyło ponad 40 osób, z tego 29 złożyło deklarację przynależności do Stowarzyszenia. Z uwagi na tradycje przyjęło nazwę Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie“.

W maju 2008 roku Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie“ uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że możesz wesprzeć naszą działalność przekazując 1,5% podatku.


Od kilku lat współpracujemy ze stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami naukowymi, muzeami, urzędami i instytucjami o zasięgu ogólnopolskim.