Bractwo Zabrodzkie

Nasza działalność

Jesteśmy stowarzyszeniem, które działa na rzecz promocji i rozwoju
gminy Zabrodzie w powiecie wyszkowskim.


Naszym celem jest ochrona i ocalenie od zapomnienia wartości kulturowych poprzez organizowanie i wspieranie różnorodnych przedsięwzięć i działań.

Zachęcamy lokalną społeczność do odkrywania i pielęgnowania swoich korzeni, wspieramy artystów i rzemieślników w promowaniu ich tradycji.

Co roku organizujemy Noc Muzeów i bierzemy udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa.

Promujemy zdrowy styl życia, ponieważ uważamy, że dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne jest fundamentem rozwoju społeczności. Organizujemy różnorodne aktywności sportowe — m.in. zawody sportowe, rajdy piesze i rowerowe, spacery oraz Bieg Norwidowski, na który w tym roku zapraszamy już po raz szesnasty.

Poświęcamy szczególną uwagę ochronie naturalnego środowiska, ponieważ wierzymy, że harmonijny rozwój kultury i przyrody idzie ze sobą w parze. Angażujemy się w edukację ekologiczną oraz organizujemy przedsięwzięcia ekologiczne, które mają na celu podniesienie świadomości lokalnej społeczności i promowanie zrównoważonych praktyk. Od 5 lat co roku uczestniczymy w Operacji Czysta Rzeka.

Wspieramy również przedsięwzięcia kulturalne, które mają na celu rozwój i promocję naszej gminy i regionu. Organizujemy i współorganizujemy wydarzenia, które przyczyniają się do rozwoju naszej społeczności i tworzenia silniejszego, bardziej zintegrowanego regionu: Rodzinne Kolędowanie, Jagodowe Żniwa za Brodem, zawody sportowe dla młodzieży i dorosłych, „Pożegnanie Lata“ i inne pikniki rodzinne.

Wszystkie cele naszego Stowarzyszenia zostały zawarte w statucie Stowarzyszenia.

Zabytkowy Młyn „Nowość” w Niegowie

Od początku istnienia stowarzyszenia zabiegaliśmy o rewitalizację dawnego młyna motorowego „Nowość” w miejscowości Niegów pochodzącego z lat 20. XX wieku, w którym zachowały się unikatowe urządzenia młyńskie.

W 2013 roku dzięki naszym staraniom i wsparciu partnerów m.in. prof. dr. hab. Stanisława Januszewskiego z Fundacji Otwartego Muzeum Techniki przy Politechnice Wrocławskiej młyn został wpisany do rejestru zabytków, a my jako stowarzyszenie opiekujemy się nim i stale szukamy możliwości jego dalszej konserwacji.

Wydarzenia cykliczne

Co roku organizujemy…

Promocja zdrowego stylu życia

Organizujemy zawody, rajdy i spacery. Bierzemy udział w lokalnych inicjatywach sportowych, wędrujemy z naszymi przyjaciółmi.

Warsztaty

Organizujemy warsztaty kulinarne i plastyczne.


Wydawnictwo

Jako stowarzyszenie prowadzimy także działalność wydawniczą.

W 2019 roku wydaliśmy album „Kronika zza Brodu czyli Monografia Zabrodzia i okolic”. którego pomysłodawcą i współautorem był pierwszy prezes Bractwa Zabrodzkiego śp. Józef Kućmierowski.