Rajd rowerowy „W Poszukiwaniu Janka“ • 2010

Rajd rowerowy „W Poszukiwaniu Janka“ • 2010

Tuż nad Bugiem, z lewej strony,
Stoi wielki bór zielony.

Maria Konopnicka

Tym zdaniem Maria Konopnicka otworzyła fabułę baśni poetyckiej Na jagody. Ów bór to Lasy Łochowskie położone na południe od Barchowa koło Urli. W 1813 r. dziadek poetki Wasiłowski nabył w dzierżawę majątek Barchów. Maria Konopnicka prawdopodobnie podczas odwiedzin u dziadka spacerowała po lesie i spotkała chłopca zbierającego jagody. Wtedy wpadła na pomysł zaadaptowania szwedzkiego poematu Elsy Beskow Puttes äventyr i blåbärsskogen przenosząc jego akcję w dolinę Bugu.

8 października 2010 roku mija 100 rocznica śmierci poetki. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie 8 sierpnia zorganizowało rajd rowerowy pętlą Lasów Łochowskich. Trasa ok. 40 km prowadziła przez: Zabrodzie – Adelin – Obrąb – Karolinów – Szewnicę – Olszyny – Dębe Małe – Dębe – Urle – Adampol – Kukawki – Basinów – Płatków – Kiciny – Choszczowe – Zabrodzie.

Chociaż wystąpił już drugi wysyp jagód, rajdowcy nie spotkali w lesie praprawnuka Janka, bohatera książki Na jagody. Nie zobaczyli także drewnianego dworku Wasiłowskich w Barchowie, ponieważ ten spłonął doszczętnie w 2002 r. Z uwagi na niepewną pogodę zrezygnowano również z pobytu nad Liwcem. W drodze powrotnej rowerzyści podziwiali uroczyska leśne: Goły Bór koło Adampola i Bór koło Basinowa. Mimo tylu niepowodzeń rajdowcy zakończyli wycieczkę w dobrych humorach.