Tag: <span>rajd rowerowy</span>

Tag: rajd rowerowy

Rajd rowerowy „Szlakiem architektury drewnianej” • 2022

21 sierpnia 2022 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało rajd rowerowy Szlakiem architektury drewnianej. Rowerzyści wystartowali spod zabytkowego młyna Nowość w Niegowie o godz. 12.00. Cała grupa przemieszczała się trasą biegnącą przez miejscowości: Niegów, Słopsk, Marianów, Kowalicha, Kuligów. Po drodze zwiedziliśmy drewnianą kapliczkę przydrożną w Marianowie, której wiek szacowany jest na ponad 200 lat. Budulec …

Rajd rowerowy „Szlakiem Cypriana Kamila Norwida“ • 2021

16 października 2021 r. o godz. 10:00 spod młyna w Niegowie wyruszył organizowany przez Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie rajd rowerowy Szlakiem C. Norwida. W rajdzie wzięło udział 11 osób a drugie tyle dołączyło na pikniku przy młynie Nowość w Niegowie. Wydarzenie było adresowanie głównie do wolontariuszy i opiekunów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu i …

Jesienny Rajd Rowerowy • 2020

25 października 2020 r. członkowie Stowarzyszenia Bractwo Zabrodzkie i sympatycy w składzie: Magda Szewczyk, Arkadiusz Redlicki, Monika Oleksiak, Mariusz Szewczyk i Franek Szewczyk wzięli udział w Jesiennym Rajdzie Rowerowym. Rajd rozpoczął się przed zabytkowym młynem w Niegowie o godz. 8.30. Pierwszym miejscem, które odwiedzono był położony w lesie pomnik upamiętniający …

Rajd rowerowy „Szlakiem historii“ • 2020

27 września 2020 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało rajd rowerowy „Szlakiem historii“. O godzinie 11.00 rowerzyści wyruszyli spod zabytkowego młyna Nowość w Niegowie. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetowych Województwa Mazowieckiego. Pierwszym etapem rajdu była Kapliczka Powstańców 1863 roku, którą uczestnicy odwiedzili w lesie koło miejscowości Gaj. Przypomnieli sobie wydarzenia sprzed lat, które …

Rajd rowerowy „Szlakiem kard. Stefana Wyszyńskiego“ • 2020

16 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało rajd rowerowy, podążając ścieżkami Prymasa Tysiąclecia. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków budżetowych Województwa Mazowieckiego. Na starcie przed zabytkowym młynem w Niegowie zgłosiło się 30 uczestników. Po godzinie 11.00 wszyscy pojechali do Gaju – Fiszoru (za Strugą), gdzie w latach 1974–1978 wypoczywał kard. …

Rajd rowerowy „Szlakiem historii“ • 2019

19 października 2019 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało po raz pierwszy rajd rowerowy Szlakiem Historii. Pomimo ładnej pogody (18°C) na start przed młynem Nowość w Niegowie zgłosiło się tylko 6 osób. Było to podyktowane między innymi różnymi zdarzeniami losowymi (wypadek), które uniemożliwiły wzięcie udziału w rajdzie większej liczbie osób. Po godzinie 11:00 rowerzyści …

Rajd rowerowy „Szlakiem kard. Stefana Wyszyńskiego – w intencji beatyfikacji“ • 2019

21 września 2019 r. przy zabytkowym młynie Nowość w Niegowie o godzinie 11:00 zebrała się grupa rowerzystów (18 osób), którzy wyruszyli na szlak naznaczony obecnością kard. Stefana Wyszyńskiego. Organizatorami rajdu rowerowego było: Bractwo Zabrodzkie i Bractwo Kamienieckie. W pierwszej kolejności rowerzyści odwiedzili miejsce Gaj – Fiszor (za strugą), gdzie w latach 1974–1978 w okresie wakacyjnym …

Rajd rowerowy „Szlakiem mjr. Bronisława Deskura“ • 2016

W dniu 21 sierpnia 2016 roku o godz. 14.30 sprzed młyna w Niegowie wyruszył kolejny rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie – Szlakiem mjr. Bronisława Deskura. Na starcie zebrała się grupa 10-osobowa. Uczestnicy rajdu na wstępie podpisali listę obecności, zapoznali się z regulaminem i odebrali karty pocztowe ze skróconą biografią Bronisława Deskura oraz …

Rajd rowerowy „Szlakiem Cypriana Kamila Norwida“ • 2016

W dniu 29 maja 2016 r. odbył się pierwszy w tym roku rajd rowerowy, którego organizatorem było Bractwo Zabrodzkie. W wycieczce wzięło udział ok. 50 rowerzystów, którzy podążali szlakiem Cypriana Kamila Norwida. Start rajdu miał miejsce przy młynie w Niegowie. Pierwszym punktem rajdu były Dębinki, gdzie do roku 1841 opiekunem …

Majówka na rowerach ze Stowarzyszeniem „Pepisko“

W dniu 1 maja 2016 r. odbył się rajd rowerowy, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Pepisko“. W rajdzie wzięło udział ok. 50 rowerzystów, łącznie z reprezentantem Bractwa Zabrodzkiego Arkadiuszem Redlickim i sympatykami: Renatą Tymińską, Leszkiem Tymińskim, Martą Kochańską z synami. Trasa zaczynała się w Wyszkowie i biegła wzdłuż rzeki Bug na teren …

Rajd rowerowy do domu Lipszyców w Ostrówku • 2015

W dniu 30 sierpnia 2015 r. Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało rajd rowerowy do Domu Lipszyców w Ostrówku, w którym św. Faustyna (Helena Kowalska) prowadziła prace służebne związane z prowadzeniem domu. W rajdzie wzięło udział ponad 30 osób (członkowie i sympatycy). Trasa była urozmaicona, wiodła drogą asfaltową i poprzez leśne dukty z Niegowa przez Wysychy, …

Rajd rowerowy „Na pole Bitwy Warszawskiej 1920 r.” • 2011

14 sierpnia o godzinie 10:30 sprzed Publicznego Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu wyruszył czwarty w 2011 roku rajd rowerowy Bractwa Zabrodzkiego – tym razem na pole Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. Udział wzięło 15 rowerzystów. Postanowiono, aby trasa wycieczki przebiegała głównie Gościńcem Napoleońskim. Niestety układ drogowy od czasów Bonapartego zmienił się i trakt jest …

Rajd rowerowy „Szlakiem kard. Stefana Wyszyńskiego“ • 2011

W niedzielę 7 sierpnia 2011 r. Bractwo Zabrodzkie zorganizowało rajd śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia jest patronem gimnazjum w Zabrodziu, które wybrano za miejsce startu. Stąd o godzinie 14.00 wyruszyły w 32-kilometrową trasę 62 osoby. Pierwszy przystanek był w Gaju-Fiszorze. Dzięki gościnności sióstr Samarytanek uczestnicy rajdu mogli obejrzeć dom, w którym …

Rajd rowerowy „Rezerwat Śliże – Pomnik Hubertusa“ • 2011

W niedzielę 17 lipca o godzinie 14:00 sprzed Urzędu Gminy w Zabrodziu wyjechało 52 rowerzystów na trasę: Adelin – Obrąb – Karolinów – Szewnica – rezerwat Śliże* – Jadów – Sitne – Przykory – Mościska – masyw Błotka – pomnik św. Huberta w Grzegorzewie. Rajd zakończył się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku obok pomnika. Jest to wspaniałe miejsce na spotkania towarzyskie. Za zgodą …

Rajd rowerowy „Szlakiem Cypriana Kamila Norwida“ • 2011

W niedzielę 22 maja 2011 roku o godzinie 14.00 na miejscu startu przed kościołem parafialnym w Niegowie pojawiło się z rowerami 46 osób w wieku 10 – 65 lat. Rajdowcy z błogosławieństwem udzielonym przez księdza proboszcza wyruszyli w trasę przez miejsca związane z Cyprianem Norwidem. Poeta dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w okolicach Zabrodzia i w Warszawie. Jako 21-letni młodzieniec wyjechał z kraju …

Rajd rowerowy „Na pole Bitwy Warszawskiej 1920 r.“ • Ossów 2010

Bractwo Zabrodzkie zaplanowało na 14 sierpnia 2010 r. rajd rowerowy lub w razie upału czy deszczu wycieczkę autokarową na pole Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie. Ze względu na niesprzyjającą pogodę wybrano wersję drugą. Dwa tygodnie przed zamierzonym przedsięwzięciem rozprowadzono ponad 100 ulotek informacyjnych, wywieszono plakaty przy miejscowych sklepach, dano ogłoszenia w lokalnej prasie i Internecie. Niestety …

Rajd rowerowy „W Poszukiwaniu Janka“ • 2010

Tuż nad Bugiem, z lewej strony,Stoi wielki bór zielony. Maria Konopnicka Tym zdaniem Maria Konopnicka otworzyła fabułę baśni poetyckiej Na jagody. Ów bór to Lasy Łochowskie położone na południe od Barchowa koło Urli. W 1813 r. dziadek poetki Wasiłowski nabył w dzierżawę majątek Barchów. Maria Konopnicka prawdopodobnie podczas odwiedzin u dziadka spacerowała po lesie i spotkała …

Rajd rowerowy „Szlakiem bocianich gniazd“ • 2010

Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie“ wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu w ramach realizacji celu statutowego organizacji Ochrona naturalnego środowiska na terenie gminy Zabrodzie poprzez edukację i przedsięwzięcia ekologiczne oraz wykonanie zaplanowanego na rok 2010 zadania Identyfikacja obiektów przyrodniczych, w tym gniazd bocianich zorganizowało rajd rowerowy pod hasłem Szlakiem bocianich gniazd. Pierwszy etap rajdu odbył się 13 czerwca 2010 r. po wschodniej części terenu …

Rajd rowerowy „Dawnymi drogami dworskimi“ • 2009

30 sierpnia sprzed Urzędu Gminy w Zabrodziu ruszył rajd rowerowy na 40-kilometrowej trasie dawnymi drogami dworskimi z początku XIX w. W tym okresie najważniejsze drogi łączyły ówczesne dwory. Z upadkiem dworów drogi te stały się duktami leśnymi lub polnymi, a nawet ścieżkami. Obok obecnego Urzędu Gminy w Zabrodziu istniał dwór Hipolita Kicińskiego znaczącego polityka, świadka ślubu …

Rajd rowerowy „Wśród najstarszych krzyży i kapliczek przydrożnych” • 2009

Następny rajd odbył się 23 sierpnia na trasie liczącej ponad 30 km przez: Zabrodzie, Obrąb, Karolinów, Szewnicę do Jadowa. Właśnie tutaj, we wschodniej części gminy Zabrodzie, znajdują się najstarsze krzyże i kapliczki: Zazwyczaj są to metalowe krzyże osadzone na kamiennych cokołach w formie obelisków. Meta tego rajdu była w Jadowie i zakończyła się słynnymi lodami …