Tag: <span>z wizytą</span>

Tag: z wizytą

XIX Biesiada dla Przyjaciół – Redecz Krukowy 2022

25-26 czerwca 2022 roku reprezentacja członków „Bractwa Zabrodzkiego” w osobach: Jan Ślendak, Patryk Tchórz, Arkadiusz Redlicki oraz sympatyk Agnieszka Szafrańska gościli na zaproszenie Janusza Borkowskiego na XIX Biesiadzie dla Przyjaciół i Wolontariuszy Kujawskich Muzeów w Redczu Krukowym. Przed oficjalnym otwarciem uroczystości przekazaliśmy upominek (kosz prezentowy) na ręce gospodarza i obejrzeliśmy …

Dni Rybienka Leśnego i okolic • 2021

W 1930 roku Kazimierz Skarżyński, właściciel majątku Rybienko, rozparcelował należący do niego las, leżący po drugiej stronie Bugu, z przeznaczeniem na nowe osiedle letniskowe. Aż do wybuchu wojny letnisko rozwijało się znakomicie, do czego przyczyniło się także powstałe w 1934 roku Stowarzyszenie Miłośników Osiedla Letniskowego Rybienko Leśne, którego tradycje kontynuuje Stowarzyszenie Miłośników Rybienka …

Zakończenie wakacji w Brańszczyku • 2020

29 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie odpowiedziało na zaproszenie Wójta Gminy Brańszczyk i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku biorąc udział w imprezie pn. Zakończenie wakacji. Wydarzenie odbyło się na terenie Skansenu im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku. Bractwo reprezentował Arkadiusz Redlicki, który wziął czynny udział w warsztatach serowarskich prowadzonych …

Jesienne Spotkania Piechurów PTTK • Horowa Góra 2019

9 listopada 2019 roku Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie: Magda Szewczyk, Arkadiusz Redlicki i sympatycy Renata Tymińska z dziećmi wzięli udział w rajdzie pieszym pn. Jesienne Spotkania Piechurów. Organizatorem rajdu było Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze, Koło Śródmieście im. Aleksandra Janowskiego. Przewodnikiem był Jan Rukat, a trasa wiodła z Zielonki poprzez Rezerwat Horowe Bagno, Jaworówkę do …

Z wizytą na „Święcie Pieczonego Ziemniaka“ • Krupińskie 2019

12 października 2019 roku ok. godziny 15.00 reprezentacja Bractwa Zabrodzkiego: Ryszard Gawroński, Arkadiusz Redlicki pojechała na zaproszenie sołtys Barbary Laska do Krupińskiego, gdzie odbywało się przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Złota Róża święto ziemniaka. Współorganizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Sadowne, Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i Fundacja Akomodacja Chrzęsne. Podczas tego wydarzenia przeprowadzono: warsztaty …

Z wizytą w Kozłach: jakucki Słup Serge upamiętniający Wacława Sieroszewskiego • 2019

6 kwietnia 2019 r. przy Zespole Szkół im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach postawiono pierwszy w Polsce narodowy symbol Jakutów na cześć Wacława Sieroszewskiego, który spędził w Jakucji 12 lat opisując lokalną kulturę. Autorem pomnika-rzeźby jest Aleksander Pavlov – jakucki artysta i jubiler. Inicjatorami budowy symbolicznego pomnika byli: dr Kunnej Takaahaj …

Odwiedziliśmy wystawę Małgorzaty Pepłowskiej „Sceny Biblijne – Opisanie Świata“

14 marca 2019 r. o godzinie 17.00 odbyło się otwarcie wystawy Małgorzaty Pepłowskiej pt. Sceny biblijne – opisanie świata, na którą zostało zaproszone Bractwo Zabrodzkie. Wystawa dywanów została umieszczona w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej w Tłuszczu. Bractwo Zabrodzkie reprezentował Arkadiusz Redlicki. Małgorzata Pepłowska jest tkaczką tkaniny dwuosnowowej, wykonuje poza tym rekwizyty …

Obrzęd Kiszenia Kapusty • Krupińskie 2018

16 listopada 2018 r. w godzinach popołudniowych reprezentanci Bractwa Zabrodzkiego: Jacek Garbarczyk i Arkadiusz Redlicki pojechali na zaproszenie sołtysa miejscowości Krupińskie p. Barbary Laska na tradycyjne przedstawienie obrzędu kiszenia kapusty w wykonaniu zespołu Sadowianki, w ramach warsztatów Fundacji Akomodacja. Inscenizację przygotował na ludowo Zespół śpiewaczy Sadowianki pod kierownictwem p. Krystyny Wetoszka, który wystąpił w …

XI Zjazd Kujawiaków

14 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie (Arkadiusz Redlicki) i Fundacja Akomodacja (Jerzy Szewczak) skorzystali z zaproszenia i pojechali na XI Zjazd Kujawiaków w Redczu Krukowym, który odbył się na terenie Kujawskiego Muzeum Oręża, Nauki i Techniki. Zaproszeni goście mogli zwiedzić muzea Janusza Borkowskiego, w tym nowo otwarte Kujawskie Muzeum …

Konferencja „Wolontariat dla dziedzictwa“ • Warszawa 2017

W dniu 11 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja Wolontariat dla dziedzictwa, na którą Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprosił organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie na ww. konferencji reprezentowali: Arkadiusz Redlicki i Jan Ślendak. Spotkanie otworzyła Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka, która powitała gości i opowiedziała o znaczeniu wolontariatu …

Z wizytą we Wrocławiu: chrzest barki Ż-2107 „Irena“ • 2018

W dniu 18 marca br. na statkach Muzeum Odry Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu rozpoczęła się ceremonia nadania imienia barce towarowej Ż-2107 Irena. Barka została zbudowana w roku 1936 w Bydgoszczy. W 1980 została wycofana z eksploatacji, a w latach 2014–2015 dzięki wsparciu Gminy Wrocław i wielu przedsiębiorstw – mecenasów kultury (łącznie 77 podmiotów) została zrewitalizowana pod …