Miesiąc: <span>wrzesień 2013</span>

Miesiąc: wrzesień 2013

Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w niegowskim młynie • 2013

W zabytkowym młynie motorowym Nowość w Niegowie w dniach 7 – 10 września 2013 roku z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zorganizowano festyn rodzinny. Jedną z atrakcji był rajd rowerowy połączony z konkursem fotograficznym. Prezentację dawnego sprzętu rolniczego i gospodarstwa domowego przygotowały: Muzeum Techniki i Gospodarstwa Wiejskiego z Brześcia Kujawskiego, Muzeum Rolnictwa z Ciechanowca, Stowarzyszenie Wiatraki Kultury z Wołomina i Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie. …