Miesiąc: <span>sierpień 2009</span>

Miesiąc: sierpień 2009

Rajd rowerowy „Dawnymi drogami dworskimi“ • 2009

30 sierpnia sprzed Urzędu Gminy w Zabrodziu ruszył rajd rowerowy na 40-kilometrowej trasie dawnymi drogami dworskimi z początku XIX w. W tym okresie najważniejsze drogi łączyły ówczesne dwory. Z upadkiem dworów drogi te stały się duktami leśnymi lub polnymi, a nawet ścieżkami. Obok obecnego Urzędu Gminy w Zabrodziu istniał dwór Hipolita Kicińskiego znaczącego polityka, świadka ślubu …

Rajd rowerowy „Wśród najstarszych krzyży i kapliczek przydrożnych” • 2009

Następny rajd odbył się 23 sierpnia na trasie liczącej ponad 30 km przez: Zabrodzie, Obrąb, Karolinów, Szewnicę do Jadowa. Właśnie tutaj, we wschodniej części gminy Zabrodzie, znajdują się najstarsze krzyże i kapliczki: Zazwyczaj są to metalowe krzyże osadzone na kamiennych cokołach w formie obelisków. Meta tego rajdu była w Jadowie i zakończyła się słynnymi lodami …

Rajd rowerowy „Szlakiem kard. Stefana Wyszyńskiego“ • 2009

Z okazji 108 rocznicy urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało rajd rowerowy śladami Prymasa. Trasa przebiegała przez miejsca odwiedzane przez kardynała i wioski mające związek z jego przodkami. Na miejsce startu przed Publicznym Gimnazjum im. kard. St. Wyszyńskiego w Zabrodziu 9 sierpnia o godzinie 1400 stawiło się 22 rowerzystów. Uczestnicy najpierw weszli na holl szkoły i zapoznali …