II Bieg Norwidowski • Dębinki 2009

II Bieg Norwidowski • Dębinki 2009

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie wraz z Publiczną Szkołą Podstawową im. C. K. Norwida w Dębinkach i Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach w dniu 20 września 2009 roku zorganizowali II Bieg Norwidowski na trasie Głuchy – Dębinki.

W II biegu udział wzięło 124 zawodników w IV kategoriach wiekowych:

 • dzieci 3 – 6 lat, a było ich 10, biegły od bramy wjazdowej na terenie parku przydworskiego do pałacu (200 m);
 • uczniowie klas I – III w liczbie 38 sprzed Publicznej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida do pałacu (600 m);
 • młodzież klas IV – VI od zakrętu w Wysychach do pałacu w Dębinkach (2400 m) – 31 osób;
 • gimnazjaliści, młodzież szkół średnich i dorośli wystartowali sprzed dworku w Głuchach i biegli do pałacu dębinkowskiego – w tej kategorii biegło 45 osób (5000 m).

O godzinie 1400 wystartowali najmłodsi uczestnicy. Z różnicą 10 minut startowali uczestnicy następnych kategorii. Osobno kwalifikowano czas biegu dziewcząt i chłopców.

Rekordziści ostatniej kategorii czyli Mariola Nadaj, uczennica Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu, mieszkanka Gaju, uzyskała na dystansie 5000 m czas 23:20,00, a wśród mężczyzn Łukasz Banaszek, uczeń Zespołu Szkół w Tłuszczu zam. w Lipinach pokonał dystans 5000 m z czasem 19:48,00, tj. 2 minuty krótszym od ubiegłorocznego rekordzisty.

Zainteresowanie wspomnianym biegiem ulicznym jest coraz większe. Do grona lokalnych zawodników dołączają mieszkańcy gmin ościennych: Tłuszcza, Dąbrówki i Wołomina. Po raz pierwszy wśród uczestników znaleźli się mali pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Fiszorze, którzy pod opieką siostry Dyrektor – Małgorzaty Kałdowskiej i wychowawcy p. Patrycji Nadaj przebiegli wyznaczony dystans.

Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Zabrodzie i pana Arnolda Brzezińskiego z firmy DECATHLON w postaci śpiworów, plecaków, piłek i rakietek tenisowych otrzymało 3 najszybszych z każdej kategorii wiekowej. Nagrody wręczono także wszystkim najmłodszym uczestnikom biegu.

Impreza zakończyła się wspólnym poczęstunkiem przy grillu ufundowanym przez Wójta Gminy oraz członków Stowarzyszenia Bractwo Zabrodzie – Jana Ślendaka z Lipin i Wiesława Jakubowskiego z Zabrodzia.

Organizatorzy serdecznie dziękują za zaangażowanie i wielki wkład pracy kierownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu pani Małgorzacie Wiśniewskiej, Wójtowi Gminy Zabrodzie panu Adamowi Ołdakowi, obsłudze medycznej: pani lekarz Annie Gołaszewskiej-Warownej i pielęgniarce Emilii Katner, stróżom porządku publicznego i bezpieczeństwa: funkcjonariuszom policji z Zabrodzia i Wyszkowa oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej z Zabrodzia.

Wyrazy uznania przesyłają nauczycielom lokalnych szkół opiekującym się zawodnikami, a w szczególności panu Piotrowi Nidzie za bardzo sprawny przebieg imprezy.

Dziękują za okazaną pomoc pracownikom pedagogicznym, administracyjnym i obsługi Wielofunkcyjnej Placówki Oświatowo-Wychowawczej w Dębinkach.

LAUREACI II BIEGU:

KATEGORIA I – dzieci w wieku 3 – 6 lat

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Murza Sandra
 2. miejsce – Dąbkowska Natalia
 3. miejsce – Fluks Wiktoria

CHŁOPCY

 1. miejsce – Markuszewski Marcin
 2. miejsce – Sabala Łukasz
 3. miejsce – Kaczyński Adrian

KATEGORIA II – uczniowie kl. I – III szkół podstawowych

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Wójcik Natalia
 2. miejsce – Pękala Natalia
 3. miejsce – Zaremba Eliza

CHŁOPCY

 1. miejsce – Paź Mateusz
 2. miejsce – Chudy Łukasz
 3. miejsce – Piasecki Gerard

KATEGORIA III – uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Nadaj Karolina
 2. miejsce – Korywczak Izabela
 3. miejsce – Pióro Ewelina

CHŁOPCY

 1. miejsce – Oderkiewicz Cezary
 2. miejsce – Kwiatek Marcin
 3. miejsce – Pakuła Karol

KATEGORIA IV – gimnazjaliści, młodzież ponadgimnazjalna, pozostali dorośli

KOBIETY

 1. miejsce – Nadaj Mariola
 2. miejsce – Nadaj Natalia
 3. miejsce – Nadaj Marta

MĘŻCZYŹNI

 1. miejsce – Banaszek Łukasz
 2. miejsce – Ostatek Paweł
 3. miejsce – Paź Rafał