Miesiąc: <span>czerwiec 2010</span>

Miesiąc: czerwiec 2010

Rajd rowerowy „Szlakiem bocianich gniazd“ • 2010

Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie“ wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu w ramach realizacji celu statutowego organizacji Ochrona naturalnego środowiska na terenie gminy Zabrodzie poprzez edukację i przedsięwzięcia ekologiczne oraz wykonanie zaplanowanego na rok 2010 zadania Identyfikacja obiektów przyrodniczych, w tym gniazd bocianich zorganizowało rajd rowerowy pod hasłem Szlakiem bocianich gniazd. Pierwszy etap rajdu odbył się 13 czerwca 2010 r. po wschodniej części terenu …