II Spacer po Wydmach Lucynowsko—Mostowieckich • 2010

II Spacer po Wydmach Lucynowsko—Mostowieckich • 2010

29 sierpnia 2010 r. odbył się spacer grzbietami Wydm Lucynowsko-Mostowieckich. W roku ubiegłym wędrówka odbyła się pod koniec września. Wtedy wrzosy już prawie przekwitły. W tym roku Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało wycieczkę miesiąc wcześniej.

Był to spacer rodzinny, od stacji kolejowej w Mostowce przez Białe Góry do Anastazewa. Na tę niedzielę Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Anastazewa i Okolic zaprosiło członków Bractwa do Wiejskiego Domu Kultury w Anastazewie na festyn organizowany wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Kicinach. Spacerowicze mieli okazję obejrzeć postęp w urządzaniu domu kultury, który niegdyś miał być remizą. Znana z wystaw twórczości lokalnej p. Michalina Derlicka na świeżym tynku namalowała ptaki chronione w tej okolicy m.in. żurawie. Sama wieś doczekała się wreszcie drogi asfaltowej i ulicznego oświetlenia.

W drodze powrotnej uczestnicy po przejściu przez Mieniugi weszli na szczyt Wieży (116,8 m n.p.m.) zwanej również Górą Mieniużną. Rozstając się goście z Dalekiego zaprosili na spacer w swoje strony, czyli na uroczyska Puszczy Białej, do Zygmuntowa i Sieczych.