Rajd rowerowy „Szlakiem Cypriana Kamila Norwida“ • 2011

Rajd rowerowy „Szlakiem Cypriana Kamila Norwida“ • 2011

W niedzielę 22 maja 2011 roku o godzinie 14.00 na miejscu startu przed kościołem parafialnym w Niegowie pojawiło się z rowerami 46 osób w wieku 10 – 65 lat. Rajdowcy z błogosławieństwem udzielonym przez księdza proboszcza wyruszyli w trasę przez miejsca związane z Cyprianem Norwidem. Poeta dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w okolicach Zabrodzia i w Warszawie. Jako 21-letni młodzieniec wyjechał z kraju i nigdy do niego nie wrócił.

NIEGÓW

Norwid podobnie jak inni mieszkańcy Głuch przychodził na msze święte do kościoła w Dąbrówce lub w Niegowie.

Siostra poety Paulina 27 września 1838 roku w kościele niegowskim zawarła ślub z Janem Suskim, dziedzicem Wólki Słopskiej. Cyprian jako 17-letni młodzieniec był obecny na tej uroczystości.

GŁUCHY

W dniu 24 września 1821 roku o godzinie 20 w dworku Norwidów urodził się Cyprian Kamil. Jego rodzicami byli: Jan Norwid rodem ze Żmudzi i Ludwika ze Zdzieborskich ze Strachówki. Do czwartego roku życia Cyprian wychowywał się w Głuchach.

Po śmierci matki opiekę nad Cyprianem i jego trojgiem rodzeństwa (Ludwik – 7 lat, Paulina – 5 lat, Ksawery – kilkumiesięczny) objęła prababka Hilaria, rezydująca w majątku Strachówka. Babcia Anna z Sobieskich zmarła 11 lat wcześniej. W młodości Cyprian wiele razy odwiedzał brata Ludwika, później siostrę Paulinę właścicieli folwarku Głuchy.

DĘBINKI

Po śmierci prababki Hilarii w 1830 roku została powołana rada rodzinna, która miała zapewnić opiekę osieroconym dzieciom. Początkowo wychowywały się one u dziadka (ojczyma matki) Ksawerego Dybowskiego w Dębinkach. W młodości Cyprian często bywał w Dębinkach. Tam zakochał się Brygidzie, córce opiekuna.

WÓLKA KOZŁOWSKA

Właścicielem majątku był Jan Sobieski – brat babci Anny. Cyprian wraz z rodzeństwem w ustalonych przez radę rodzinną latach wychowywał się u wuja Jana.

DĄBRÓWKA

1 października w kościele parafialnym Cyprian został ochrzczony. Nadano mu jeszcze trzy imiona: Ksawery, Gerard i Walenty. Imię Kamil przyjął na bierzmowaniu, które również odbyło się w kościele w Dąbrówce. Na cmentarzu przykościelnym została pochowana matka oraz o dwa lata młodszy brat Jan, który zmarł zaraz po urodzeniu.

W kancelarii parafialnej znajduje się metryka urodzenia Cypriana i akt zgonu matki. W kościele nad chrzcielnicą umieszczona jest tablica upamiętniająca chrzest Cypriana. Na cmentarzu parafialnym znajduje się symboliczny nagrobek matki poety.