Rajd rowerowy „Szlakiem kard. Stefana Wyszyńskiego“ • 2011

Rajd rowerowy „Szlakiem kard. Stefana Wyszyńskiego“ • 2011

W niedzielę 7 sierpnia 2011 r. Bractwo Zabrodzkie zorganizowało rajd śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia jest patronem gimnazjum w Zabrodziu, które wybrano za miejsce startu. Stąd o godzinie 14.00 wyruszyły w 32-kilometrową trasę 62 osoby.

Pierwszy przystanek był w Gaju-Fiszorze. Dzięki gościnności sióstr Samarytanek uczestnicy rajdu mogli obejrzeć dom, w którym kard. Wyszyński w towarzystwie kard. Karola Wojtyły, ówczesnego metropolity krakowskiego, przebywał podczas wypoczynku w latach 1974 – 1978. Niektórzy wpisali się również do księgi pamiątkowej oraz odmówili modlitwę w kaplicy.

Trasa rajdu wiodła dalej przez Lucynów, Tumanek do Fidestu – miejsca urodzenia matki kardynała Julianny Karp. Następny odcinek był najtrudniejszy do pokonania ze względu na piaszczystą nawierzchnię i ogromne kałuże. Rajdowcy jednak nie zrezygnowali i postanowili przedrzeć się przez niesprzyjający teren. Miejscami rowery trzeba było prowadzić albo przenosić przez doły wypełnione jeszcze lipcowymi opadami deszczu. Zmęczeni, ale ubawieni dotarli do Gaci, gdzie w 1876 r. urodził się ojciec kardynała Stanisław. Obecnie ani w Fideście ani w Gaci nie ma już nic z gospodarstw przodków prymasa Wyszyńskiego – pozostało jedynie miejsce.

Po krótkim odpoczynku uczestnicy rajdu przemierzyli drogę przez Podgać, Basinów, Pałki i Płatków, aby dotrzeć do Kicin, gdzie znajduje się kościół wizytowany w 1973 roku przez kardynała.

Końcowy etap prowadził przez Obrąb i Adelin. Podobnie jak podczas poprzedniego rajdu metę zlokalizowano przy pomniku św. Huberta w Grzegorzewie. Tam rozpalono ognisko i usmażono kiełbaski.