IV Bieg Norwidowski • Dębinki 2011

IV Bieg Norwidowski • Dębinki 2011

IV Bieg Norwidowski, który odbył się 25 września 2011 r., był najliczniejszy z pośród biegów przeprowadzanych w latach 2008, 2009 i 2010. Ścigało się w nim łącznie 206 osób. Największą grupę stanowili uczniowie klas IV – VI (71 osób), najmniejszą zaś dorośli, bo tylko 16 osób.

Ogółem biegło: 92 dziewczęta/kobiety i 114 chłopców/mężczyzn, w tym trzech niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej Gaj-Fiszor. Najwięcej zawodników było z Dębinek. W biegu uczestniczyło 16 osób spoza gminy Zabrodzie, tj. z Kielc, Łosic, Otwocka, Tłuszcza, Warszawy, Wołomina i Wyszkowa.

Tegoroczny bieg przeprowadzono na pięciu dystansach na trasie z Głuch (gdzie dokładnie 190 lat temu urodził się wielki poeta, malarz i filozof Cyprian Kamil Norwid) do Dębinek (gdzie Norwid spędził dzieciństwo).

W kategorii dorosłych najszybsze były studentki z Warszawy: p. Mariola Ślusarczyk (z rekordem trasy 18:29,00) i p. Marta Keller. Wśród mężczyzn triumfował laureat I Biegu Norwidowskiego p. Piotr Oderkiewicz z Dębinek. Tego dnia rekord został więc pobity nie tylko na długodystansowych trasach Berlina i Warszawy, ale również na krótszej w Dębinkach.

Po podsumowaniu przebiegu imprezy finalistom zostały wręczone nagrody a najmłodszym biegaczom drobne upominki ufundowane przez sponsorów oraz Wójta Gminy. Po zakończeniu biegu pracownice SANEPIDU w Wyszkowie zademonstrowały pokaz udzielania pierwszej pomocy w razie nagłych nieszczęśliwych wypadków. Impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem wszystkich obecnych przy prosto zdjętych z grilla gorących kiełbaskach i kaszance.

Za rzeczowe i finansowe wsparcie dziękujemy sponsorom – właścicielom miejscowych sklepów i przedsiębiorcom z:

 • Lipin: p. Halina i Jan Ślendak;
 • Mostówki: p. Małogorzata i Włodzimierz Paź;
 • Niegowa: p. Irena i Wojciech Gotowiec, p. Jadwiga i Edward Kozioł, p. Ewa i Andrzej Krzeczkowscy, p. Mariola i Zbigniew Paź, p. Mariola i Tadeusz Rudzińscy;
 • Obręba: p. Małgorzata i Wiesław Giza;
 • Słopska: p. Regina i Wiesław Garbarczyk, p. Bogusława i Paweł Kryszkiewicz;
 • Zabrodzia: p. Agnieszka i Wiesław Jakubowscy, p. Barbara i Jerzy Królik.

Dziękujemy również:

 • Wójtowi Gminy Zabrodzie panu Adamowi Ołdakowi i kierownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu pani Małgorzacie Wiśniewskiej za zaangażowanie się w organizację i przebieg imprezy;
 • pani lekarz Annie Gołaszewskiej-Warownej i pani pielęgniarce Emilii Katner za opiekę medyczną podczas imprezy (a takiej udzielono w 3 przypadkach);
 • policjantom z posterunku w Zabrodziu i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słopska za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na trasie biegu;
 • nauczycielowi wychowania fizycznego w zabrodzkim gimnazjum panu Piotrowi Nidzie za kilkuletni społeczny wkład w przygotowanie i przeprowadzenie Biegu Norwidowskiego;
 • nauczycielom i wychowawcom z lokalnych szkół oraz pozostałym wolontariuszom za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu biegu;
 • gospodarzom Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach: państwu Marioli i Adamowi Bogdanowiczom za gościnne przyjęcie biegaczy i towarzyszących im osób;
 • mediom za popularyzację imprezy w swoich publikacjach.

LAUREACI IV BIEGU:

KATEGORIA I – dzieci w wieku 3 – 6 lat

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Ewa Koźlik
 2. miejsce – Justyna Topolewska
 3. miejsce – Martyna Urbaniak

CHŁOPCY

 1. miejsce – Artur Pyśk
 2. miejsce – Krystian Dębski
 3. miejsce – Maks Strzelczyk

KATEGORIA II – uczniowie kl. I – III szkół podstawowych

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Magdalena Pakuła
 2. miejsce – Gabriela Rucińska
 3. miejsce – Natalia Jezierska

CHŁOPCY

 1. miejsce – Paweł Połodziuk
 2. miejsce – Marcin Kryszkiewicz
 3. miejsce – Daniel Powierża

KATEGORIA III – uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Karolina Rybak
 2. miejsce – Patrycja Sajnog
 3. miejsce – Natalia Wójcik

CHŁOPCY

 1. miejsce – Mateusz Filipowicz
 2. miejsce – Piotr Topolewski
 3. miejsce – Mariusz Gut

KATEGORIA IV – gimnazjaliści

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Marlena Gajc
 2. miejsce – Emilia Wójcik

CHŁOPCY

 1. miejsce – Marcin Kwiatek
 2. miejsce – Cezary Oderkiewicz
 3. miejsce – Karol Pakuła

KATEGORIA V – młodzież ponadgimnazjalna i dorośli

KOBIETY

 1. miejsce – Mariola Ślusarczyk
 2. miejsce – Marta Keller
 3. miejsce – Renata Koll

MĘŻCZYŹNI

 1. miejsce – Piotr Oderkiewicz
 2. miejsce – Andrzej Sawczenko
 3. miejsce – Tadeusz Gołębiewski