Odsłonięcie i poświęcenie Kapliczki Powstańczej w Gaju • 2018

Odsłonięcie i poświęcenie Kapliczki Powstańczej w Gaju • 2018

14 września 2018 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie we współpracy ze Związkiem Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie i Wójtem Gminy Zabrodzie przygotowało uroczystość związaną z odsłonięciem i poświęceniem Kapliczki Powstańczej 1863 roku w Gaju.

Drewniana kapliczka z tablicą upamiętniającą została postawiona w miejscu gdzie zostali pochowani powstańcy z oddziału Jana Matlińskiego (ps. Janko Sokół), którzy zginęli podczas potyczki z wojskami carskimi nad rzeką Fiszor.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał W imieniu organizatorów Arkadiusz Redlicki – prezes Stowarzyszenia Bractwo Zabrodzkie, rowadzący jednocześnie to wyjątkowe patriotyczne wydarzenie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kaplicy DPS Fiszor w Gaju (prowadzonym przez Siostry Samarytanki) w obecności s. Anuncjaty – przełożonej generalnej, Bogdana Pągowskiego – Starosty Wyszkowskiego, Tadeusza Michalika – Wójta Gminy Zabrodzie, Zbigniewa Zięciny – I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie, pocztów sztandarowych reprezentujących szkoły z Gminy Zabrodzie, Wyszkowa, pow. wołomińskiego (Szkoła Podstawowa im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach) oraz sztandar Powstańców 1863 i sztandar Związku Piłsudczyków. Mszę św. celebrował ks. proboszcz Andrzej Rybicki z Niegowa.

Po mszy św. uformował się orszak na czele z jeźdźcami, który ruszył drogą przez las (500 m) do miejsca gdzie postawiono kapliczkę. Na miejscu orkiestra dęta Darmanista z Brańszczyka pod batutą Dariusza Pieńkosa zagrała hymn państwowy. Następnie krótką historię wydarzeń z przed lat przedstawił zebranym Arkadiusz Redlicki. Potem głos zabrał generał brygady Konrad Wróbel – Członek Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków, który opowiedział o powstawaniu kapliczek powstańczych.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie aktu erekcyjnego przez Małgorzatę Wiśniewską – dyrektor GOK w Zabrodziu, złożenie podpisów i zakopanie w kapsule obok kapliczki. Drugim ważnym akcentem uroczystości było odczytanie i podpisanie aktu powierzenia opiece kapliczki szkołom: Zespołowi Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu oraz Szkole Podstawowej Specjalnej DPS w Gaju „Fiszor”.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Między innymi kwiaty złożył Bogdan Pągowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Joanna Bala – PiS, Tadeusz Michalik – Wójt Gminy Zabrodzie.

Ostatnim punktem ceremonii były podziękowania i żołnierska grochówka z kotła dla wszystkich.