Miesiąc: <span>listopad 2018</span>

Miesiąc: listopad 2018

Obrzęd Kiszenia Kapusty • Krupińskie 2018

16 listopada 2018 r. w godzinach popołudniowych reprezentanci Bractwa Zabrodzkiego: Jacek Garbarczyk i Arkadiusz Redlicki pojechali na zaproszenie sołtysa miejscowości Krupińskie p. Barbary Laska na tradycyjne przedstawienie obrzędu kiszenia kapusty w wykonaniu zespołu Sadowianki, w ramach warsztatów Fundacji Akomodacja. Inscenizację przygotował na ludowo Zespół śpiewaczy Sadowianki pod kierownictwem p. Krystyny Wetoszka, który wystąpił w …