Obrzęd Kiszenia Kapusty • Krupińskie 2018

Obrzęd Kiszenia Kapusty • Krupińskie 2018

16 listopada 2018 r. w godzinach popołudniowych reprezentanci Bractwa Zabrodzkiego: Jacek Garbarczyk i Arkadiusz Redlicki pojechali na zaproszenie sołtysa miejscowości Krupińskie p. Barbary Laska na tradycyjne przedstawienie obrzędu kiszenia kapusty w wykonaniu zespołu Sadowianki, w ramach warsztatów Fundacji Akomodacja.

Inscenizację przygotował na ludowo Zespół śpiewaczy Sadowianki pod kierownictwem p. Krystyny Wetoszka, który wystąpił w lokalnej świetlicy Krupińskie. Razem z zespołem na tym wyjątkowym wieczorze było ok. 100 osób.

Warsztaty w ramach projektu Królowa Kiszonek Kapusta organizowane przez Fundację Akomodacja były współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.

O godz. 17.00 Sadowianki wprowadziły przybyłych gości słowem i piosenką (na wesoło) w obrzęd kiszenia kapusty, który był przed laty kultywowany przez mieszkańców okolicznych wiosek. Oczywiście nie zabrakło kapusty i innych niezbędnych rekwizytów do przedstawienia tj. dębowa beczka, drewniana szatkownica, noże do krojenia kapusty, miski, dodatki – sól, marchew itp. Do udeptywania pokrojonej kapusty w beczce zaangażowano panią z zespołu Sadowianki, którą po umyciu nóg wsadzono do beczki. Przez cały czas podczas krojenia i ubijania kapusty zespół śpiewał przyśpiewki i piosenki przy akompaniamencie akordeonisty p. Andrzeja Oltona.

W drugiej części spotkania zespół Sadowianki wspólnie z gośćmi śpiewał piosenki z ludowego śpiewnika. Na zakończenie wieczoru, w miłej atmosferze, gospodarze miejscowości Krupińskie zaprosili wszystkich do wspólnego biesiadowania. Na stołach zagościły lokalne potrawy i napoje przygotowane przez mieszkańców sołectwa Krupińskie.

Bractwo Zabrodzkie składa serdeczne podziękowania dla organizatorów za zaproszenie na ww. wydarzenie i dla Zespołu śpiewaczego Sadowianki za kunszt w przedstawieniu tradycji ludowej pt. kiszenie kapusty.