Miesiąc: <span>kwiecień 2019</span>

Miesiąc: kwiecień 2019

Z wizytą w Kozłach: jakucki Słup Serge upamiętniający Wacława Sieroszewskiego • 2019

6 kwietnia 2019 r. przy Zespole Szkół im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach postawiono pierwszy w Polsce narodowy symbol Jakutów na cześć Wacława Sieroszewskiego, który spędził w Jakucji 12 lat opisując lokalną kulturę. Autorem pomnika-rzeźby jest Aleksander Pavlov – jakucki artysta i jubiler. Inicjatorami budowy symbolicznego pomnika byli: dr Kunnej Takaahaj …