Z wizytą w Kozłach: jakucki Słup Serge upamiętniający Wacława Sieroszewskiego • 2019

Z wizytą w Kozłach: jakucki Słup Serge upamiętniający Wacława Sieroszewskiego • 2019

6 kwietnia 2019 r. przy Zespole Szkół im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach postawiono pierwszy w Polsce narodowy symbol Jakutów na cześć Wacława Sieroszewskiego, który spędził w Jakucji 12 lat opisując lokalną kulturę.

Autorem pomnika-rzeźby jest Aleksander Pavlov – jakucki artysta i jubiler. Inicjatorami budowy symbolicznego pomnika byli: dr Kunnej Takaahaj – koordynator polsko-syberyjskiej grupy badawczej (Uniwersytet Warszawski) oraz Piotr Maciejuk – artysta, rękodzielnik unikatowych form z drewna oraz podróżnik – miłośnik Syberii.

W uroczystości wzięły udział wnuczka pani Barbara i prawnuczka Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz. Wśród zaproszonych gości znalazło się również Bractwo Zabrodzkie, które reprezentował prezes Arkadiusz Redlicki.

Podczas tego wydarzenia goście mogli zapoznać się z jakucką kulturą, sportami walki i przedstawicielami diaspory zamieszkałej w naszym kraju. Mas-Wrestling to rodzaj sztuk walki pochodzący z Jakucji. Zawodnicy siadają naprzeciw siebie, stopy opierają o planszę i na polecenie sędziego próbują przeciągnąć przeciwnika na bok lub wyciągnąć z jego rąk drążek (mogą skręcać drążek poziomo i pionowo – tylko do 90 stopni).