Zakończenie obozu harcerskiego „Skauci Europy” • Niegów 2019

Zakończenie obozu harcerskiego „Skauci Europy” • Niegów 2019

Ruch skautingu katolickiego został utworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę, na podstawie Baden-Powella (1920). Oferuje każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy to ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne. W Polsce Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacja Skautingu Europejskiego) współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi (ZHP, ZHR), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach.

O godzinie 9.00 przed zabytkowym młynem Nowość w Niegowie zebrała się grupa 13 skautek z rodzicami. Zabytek zaprezentował harcerzom Arkadiusz Redlicki z Bractwa Zabrodzkiego. Po zwiedzeniu młyna przekazał skautom foldery z pamiątkowym stemplem. Następnie wszyscy spotkali się przy ognisku na pieczeniu kiełbasek. Na prośbę Arkadiusza Redlickiego uczestniczki obozu zaśpiewały kilka piosenek. W przygotowaniu ogniska pomagali: Michał Fujak i Jacek Garbarczyk członkowie Bractwa Zabrodzkiego.

Zdjęcia wykonał: Arkadiusz Redlicki