V Rodzinne Kolędowanie • Niegów 2020

V Rodzinne Kolędowanie • Niegów 2020

6 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu zorganizowało V Rodzinne Kolędowanie, które było punktem kulminacyjnym Gwiaździstego Orszaku Trzech Króli organizowanego przez ks. proboszcza Janusza Grygiera z Mostówki.

W orszaku udział wzięli mieszkańcy parafii: Mostówka, Niegów i Kiciny. Z poszczególnych miejscowości wyruszyły orszaki, które prowadzili królowie: Krzysztof Chojnacki (z Mostówki), Arkadiusz Redlicki (z Niegowa), Sławomir Szyszkowski (z Kicin).

Wszystkich uczestników orszaku zaprosił na odświętnie przygotowaną salę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu Arkadiusz Redlicki, prezes Bractwa Zabrodzkiego.

Rodzinne Kolędowanie rozpoczęli przedstawiciele Bractwa Zabrodzkiego, kolędą Dzisiaj w Betlejem. Następnie w koncercie wystąpiło ok. 20 rodzinnych zespołów: Anna i Mirosław Topolewscy z dziećmi: Piotrem, Marią, Justyną i Joanną, podopieczni DPS Fiszor w Gaju i Jacek Gajewski, podopieczni DPS w Niegowie oraz Siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego, dzieci z oddziałów zerowych Zaspołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu, Zosia i Kuba Banasiakowie, Zuzanna i Natalia Wielgolaskie, Marta Grodzka z córkami Laurą i Niną, Monika Napłoszek z córkami Alicją i Aleksandrą, Judyta i Iga Karmiłowicz oraz Anna, Wojciech i Bianka Laskowscy, Barbara Redlicka z córkami Adrianą i Martyną oraz Agata i Stanisław Ludwiniakowie i ks. Mariusz Boguszewski, Ewelina i Łukasz Dabrowscy z synem Ignacym, Justyna Chmiel z dziećmi Magdaleną, Agnieszką i Karolem, Janina Arczewska z wnukiem Jankiem Reniewiczem, Marta Bajorek z córką Oliwią i mamą Teresą Oleksiak, Grażyna Połodziuk z dziećmi Marysią i Szymonem oraz Malwina Ziółkowska z synami Adamem i Dawidem i Emilia Ziółkowska, Anna Świerzak z córkami Ewą i Agnieszką oraz Urszula Kaczmarska z córką Aleksandrą, Rodzina Caritas z parafii Kiciny, Koło Gospodyń Wiejskich Gajowianki z Gaju (najliczniejsza grupa wielopokoleniowa) oraz KGW w Zabrodziu.

Wszyscy uczestnicy kolędowania otrzymali dyplomy i upominki. Natomiast dla wszystkich zebranych czekała gorąca herbata i domowe ciasta.

Na zakończenie Arkadiusz Redlicki podziękował organizatorom i sponsorom. Rodzinne kolędowanie zgromadziło ok. 400 osób.

Zdjęcia wykonali: Adriana Redlicka i Tomasz Katner