Rajd rowerowy „Szlakiem kard. Stefana Wyszyńskiego“ • 2020

Rajd rowerowy „Szlakiem kard. Stefana Wyszyńskiego“ • 2020

16 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało rajd rowerowy, podążając ścieżkami Prymasa Tysiąclecia. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków budżetowych Województwa Mazowieckiego.

Na starcie przed zabytkowym młynem w Niegowie zgłosiło się 30 uczestników. Po godzinie 11.00 wszyscy pojechali do Gaju – Fiszoru (za Strugą), gdzie w latach 1974–1978 wypoczywał kard. Stefan Wyszyński w towarzystwie kard. Karola Wojtyły. Tam siostra zakonna oprowadziła rowerzystów, pokazując pamiątki związane z kardynałem S. Wyszyńskim.

Następnie grupa udała się malowniczą trasą wrzosowisk lucynowsko-mostowieckich (obszary Natura 2000) do miejscowości Podgać (dawniej Gać), gdzie urodził się i mieszkał ojciec kardynała – Stanisław Wyszyński. W miejscu, gdzie kiedyś stał jego rodzinny dom, znajduje się pamiątkowy głaz.

Dalsza droga wiodła przez lasy Puszczy Kamienieckiej. Utwardzonym, cienistym traktem wszyscy dojechali do drogi nr 62, skąd udali się do Kamieńczyka, parafii rodziców kardynała. Po zwiedzeniu zabytkowego kościoła, uczestnicy rajdu z ks. Mariuszem Morką poszli do Domu Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego, aby obejrzeć pamiątki związane z kard. Wyszyńskim (zdjęcia, dokumenty, książki, przedmioty). Wyjeżdżając z Kamieńczyka wstąpili na parafialny cmentarz i zapalili znicz na grobie dziadków prymasa: Piotra i Katarzyny Wyszyńskich.

W drodze powrotnej rowerzyści pojechali w kierunku miejscowości Fidest, gdzie urodziła się matka kardynała Julianna. Jadąc przez las odwiedzili obok nieistniejącej już gajówki Giziewiczka, głaz upamiętniający miejsce ćwiczeń Batalionu Zośka w czasie Powstania Warszawskiego 1944. Między innymi przebywali tutaj: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Zawadzki Zośka, Jan Rodowicz Anoda.

Dalej grupa pojechała drogą obok dwóch krzyży, z których jeden podobno pamięta czasy Powstania Styczniowego 1863. Drogę wiodącą Gościńcem Napoleońskim z Kamieńczyka przemierzał z ojcem przed laty Stefan Wyszyński.

Na zakończenie rajdu uczestnicy spotkali się na poczęstunku przy ognisku, przy zabytkowym młynie w Niegowie. Można się było napić wody, soków owocowych, upiec przy ognisku kiełbaskę oraz pośpiewać piosenki przy akompaniamencie: akordeon (Arkadiusz Redlicki), gitara (Józef Bluszko).

Punktem kulminacyjnym był quiz wiedzy nt. kard. Stefana Wyszyńskiego. Zgłosiło się 11 osób. Dla wszystkich przewidziano nagrody, przy czym dla najlepszych ufundowano nagrody książkowe poświęcone Prymasowi Tysiąclecia.