Europejskie Dni Dziedzictwa • Niegów 2020

Europejskie Dni Dziedzictwa • Niegów 2020

12–13 września 2020 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie, Fundacja Akomodacja oraz partnerzy: Fundacja Museion Norwid w Warszawie, Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, Gmina Zabrodzie zorganizowali cykliczne wydarzenia VII Noc Muzeów i VIII Europejskie Dni Dziedzictwa. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie dofinansowało ww. wydarzenia.

W sobotę 12 września br. odbyły się konkurencje sportowe (sprawnościowe): z szarfą, rzut do celu, które pomogli sprawnie przeprowadzić uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. W tym samym czasie można było zwiedzać zabytkowy młyn w Niegowie, gdzie przygotowano wystawy czasowe poświęcone postaciom: kard. St. Wyszyńskiego i Matki Wincenty Jaroszewskiej założycielki Zgromadzenia Benedyktynek Samarytanek. Na placu przy młynie odbywał się wypiek chleba w piecu chlebowym. Ok. godz. 17.00 przygotowano ognisko z poczęstunkiem dla gości. Przed godz. 20.00 pod młyn podjechał zabytkowy londyński autobus z lat 50-tych, którym goście, uczestnicy Nocy Muzeów i EDD przejechali do pałacu w Dębinkach na kino kameralne. Zaprezentowano tam trzy filmy dokumentalne: Budowa figury Matki Bożej Łaskawej w RadzyminiePowstanie i odsłonięcie popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego w WyszkowieKardynał Stefan Wyszyński.

13 września br. o godz. 13.30 odbyło się zwiedzanie Sali Pamięci Matki Wincenty w klasztorze Samaria w Niegowie, które poprowadziły s. Margarita i s. Benedykta ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Ok. godz. 14.15 przeprowadzono pisemny quiz wiedzy o Matce Wincencie, w którym wzięło udział 10 osób. Uczestnicy testu otrzymali nagrody. Natomiast o godz. 15.00 osoby zainteresowane spotkały się przy młynie w Niegowie, gdzie przeprowadzone zostały warsztaty garncarskie i kaletnicze. Ok. godz. 17.30 zakończono obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2020.

Dwudniowe wydarzenia odwiedziło ok. 100 osób.

Zdjęcia: Adriana Redlicka i Arkadiusz Redlicki