Odbudowa silnika napędowego „Winterthur” i odtworzenie stolarki okiennej • 2020

Odbudowa silnika napędowego „Winterthur” i odtworzenie stolarki okiennej • 2020

Na początku 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia Bractwo Zabrodzkie podjął decyzję o przystąpieniu do konkursu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu pozyskania dotacji na odbudowę szwajcarskiego silnika gazowego „Winterthur” i odtworzenie stolarki okiennej w motorowni zabytkowego młyna „Nowość” w Niegowie. Przygotowana szczegółowo dokumentacja konkursowa została pozytywnie oceniona przez komisję MWKZ w Warszawie i w efekcie wpłynęła na dofinansowanie restauracji zabytku (silnik i okna).

Od lipca do końca października br. trwały prace zmierzające do wyremontowania starego silnika Winterthur i poruszenia go za pomocą urządzenia napędowego (silnik elektryczny sterowany przemiennikiem częstotliwości). To odpowiedzialne zadanie powierzono firmie mającej wieloletnie doświadczenie w tego typu pracach (Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej – Ptaki), której właścicielem jest Zbigniew Nowosielski. Realizacja prac konserwatorsko-restauratorskich obejmowała między innymi: demontaż osprzętu silnika, wymontowanie wału korbowego z kołem zamachowym z wykorzystaniem 30-tonowego dźwigu samojezdnego, usunięcie produktów korozji, lakierowanie głównych części silnika, montaż silnika. Oryginalne tabliczki znamionowe silnika Winterthur przekazała Urszula Borkowska.

Równolegle podjęto prace mające odtworzyć praktycznie nieistniejące okna w motorowni młyna. Do działań mających przywrócić drewniane okna z zachowaniem starych, kutych krat włączyli się członkowie i sympatycy Bractwa Zabrodzkiego: Jacek Garbarczyk, Ryszard Gawroński, Michał Fujak, Arkadiusz Redlicki, Jan Getka z Dąbrówki, Andrzej Kurek. Prace przebiegały etapowo i polegały na: usunięciu z muru stalowych krat i drewnianych ościeżnic, malowaniu surowych drewnianych okien, wykonanych w Studiu Okien Rustykalnych Mirosława Fiedosiuka oraz ich szklenie i montaż. Po wewnętrznej stronie futryn okiennych zamocowano oczyszczone i pomalowane kraty. Dodatkowo wykonano betonowe parapety.

Zdjęcia: Arkadiusz Redlicki, Jan Getka