57. Rajd PTTK im. A. Janowskiego • Ostrówek 2022

57. Rajd PTTK im. A. Janowskiego • Ostrówek 2022

Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie” już cykliczne od kilku lat bierze udział w organizowanych przez PTTK Rajdach pieszych im. Aleksandra Janowskiego odwiedzając ciekawe zakątki Mazowsza.

W tym roku rajd rozpoczął się 4 czerwca w miejscowości Jasienica Mazowiecka o godz. 9.00, gdzie osoby z „Bractwa Zabrodzkiego”, sympatycy (Arkadiusz Redlicki, Anna Walczyńska) spotkali się z innymi uczestnikami rajdu, którzy przyjechali pociągiem z Warszawy Wileńskiej. Przewodnikiem grupy był kol. Jan Rukat z PTTK. W Jasienicy piechurzy zwiedzili kościół parafialny i okoliczne pomniki.

Następnie udali się w kierunku Ostrówka idąc przez Rezerwat Przyrody Dębina (obręb Nadleśnictwa Drewnica). Teren rezerwatu posiada wartości geologiczne dzięki licznie występującym głazom narzutowym. Powierzchnia jego obejmuje 53,33 ha i jest najstarszym i największym florystycznym rezerwatem przyrody na terenie powiatu wołomińskiego i Mazowsza. Gatunkiem dominującym są dęby szypułkowe w wieku ok. 200 lat, osiągające wysokość do 30 m.

Kolejnym punktem rajdu było zwiedzanie Domu św. Faustyny w Ostrówku skąd poszliśmy w kierunku bagien i dotarliśmy do miejsca odpoczynku, gdzie czekało już rozpalone ognisko, w którym można było upiec kiełbaski.

Ostatnim etapem rajdu była wędrówka do stacji PKP Klembów. Trasa rajdu liczyła ok. 10 km.