Bieg „Tropem Wilczym“ • Łochów 2023

Bieg „Tropem Wilczym“ • Łochów 2023

5 marca 2023 r. Bractwo Zabrodzkie po raz kolejny wzięło udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Była to już 9. edycja biegu, którego organizatorem byli: Fundacja Wolność i Demokracja oraz Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

Udział w biegu wzięli członkowie „Bractwa Zabrodzkiego”: Magda Szewczyk, Katarzyna Krusiec, Patryk Tchórz, Andrzej Makarewicz, Ewelina Ładysz-Makarewicz, Arkadiusz Redlicki z sympatykami.

Bieg odbył się w łochowskim Parku Miejskim Dębinka. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, a osoby, które wykupiły pakiety startowe — także medal, koszulkę i komiks. Po biegu można było poczęstować się żołnierską grochówką z kotła oraz napić się gorącej herbaty.