Operacja Czysta Rzeka • 2023

Operacja Czysta Rzeka • 2023

22 kwietnia w Dzień Ziemi Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie” we współpracy z Gminą Zabrodzie przeprowadziło trzy lokalne akcje sprzątania okolic rzek w ramach wspólnej akcji Operacja Czysta Rzeka

  • Bug 2023,
  • Bug i Fiszor 2023,
  • Sprzątamy Las Wólczański.

O godz. 10:00 i 10:30 odbyły się spotkania uczestników akcji w ustalonych miejscach: obok mostu na rzece Fiszor i przy siłowni plenerowej obok SUW w Niegowie, gdzie uczestnikom przekazano mapy sprzątanego terenu, worki na śmieci, rękawiczki oraz koszulki z logotypami Operacji Czysta Rzeka.

Bractwo Zabrodzkie reprezentowali: Magda Szewczyk, Patryk Tchórz, Arkadiusz Redlicki. Poza osobami zarejestrowanymi w systemie do akcji dołączyły nowe osoby, wśród których znalazł się także Wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski.

W sumie w przeprowadzonych akcjach wzięło udział 56 osób. Zabrano łącznie 1650 kg śmieci: butelki szklane i plastikowe, opakowania po posiłkach, konserwy, drut, elementy samochodowe, zużyte gazowe butle turystyczne, folia itp.

Na zakończenie ww. akcji ok. godz. 14:00 wszyscy uczestnicy spotkali się na polanie nad Bugiem, gdzie przygotowano ognisko. Można było upiec kiełbaskę, wypić napój.

Szef sztabu lokalnego Arkadiusz Redlicki podziękował wszystkim za udział w akcji zbierania śmieci w ramach corocznej akcji Operacja Czysta Rzeka. Szczególne podziękowania były też skierowane do pracowników Gminy Zabrodzie, którzy bardzo sprawnie odebrali wszystkie odpady. Najmłodsi uczestnicy otrzymali otrzymali podziękowania – dyplomy.

Do zobaczenia za rok!