Wystawa twórczości lokalnej „Tropem Tutejszych Talentów” • Zabrodzie 2008

Wystawa twórczości lokalnej „Tropem Tutejszych Talentów” • Zabrodzie 2008

Tylko to dzieło czegoś jest warte z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć.

Adam Mickiewicz

Na terenie gminy Zabrodzie mieszka wiele osób, które piszą wiersze, rysują, malują obrazy, rzeźbią, modelują, fotografują i haftują oraz tworzą instalacje artystyczne i animacje komputerowe. Do maja 2008 roku udało się odnaleźć 22 takie osoby w wieku 21 – 94 lata i  namówić je do zaprezentowania swojego dorobku artystycznego na gminnej wystawie twórczość lojalnej.

W niedzielę 25 maja 2008 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu została zorganizowana pierwsza wystawa twórczości lokalnej Tropem Tutejszych Talentów. Prace lokalnych twórców zostały wyeksponowane na 13 płytach stolarskich formatu 250 cm x 125 cm ustawionych w formie boksów oraz na 5 granatowych płótnach szerokości 240 cm zawieszonych pod sufitem sali. W czasie zwiedzania wystawy można było przeczytać oraz posłuchać wierszy napisanych przez Wacława Puławskiego, Tomasza Katnera i Józefa Kućmierowskiego (wszyscy z Zabrodzia) oraz Antoniego Przyczyny z Płatkowa. Prezentowane wiersze Bractwo wydało w osobnych zeszytach. Uczestnicy wysłuchali również prezentacji wokalno-muzycznej w wykonaniu prof. Ludwika Radka – skrzypce i Tomasza Katnera – śpiew i gitara. Na zakończenie imprezy zespół Sława przy Kole Gospodyń Wiejskich w Zabrodziu zaśpiewał 6 pieśni tekstu i aranżacji własnego autorstwa przy akompaniamencie akordeonu Józefa Kamińskiego z Dębinek.