II Wystawa Twórczości Lokalnej „Oblicze Naszej Ziemi“ • 2009

II Wystawa Twórczości Lokalnej „Oblicze Naszej Ziemi“ • 2009

Gdzie jest człowiek tam jest i sztuka.

Stanisław Witkiewicz

Sami nie znamy, co posiadamy napisał w pierwszej połowie XIX wieku pedagog, bajkopisarz i twórca literatury dziecięcej, mazowszanin Stanisław Jachowicz (1796 – 1857).

Celem drugiej wystawy twórczości lokalnej pod hasłem Oblicze Naszej Ziemi, która odbyła się 10 maja 2009 r., było pokazanie przez placówki oświatowo-wychowawcze, organizacje, instytucje, urzędy oraz osoby prywatne, tego wszystkiego, co dobrego, atrakcyjnego i godnego uwagi dzieje się w naszej gminie. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zadbało, aby wystawa ukazała społeczności lokalnej historię, przyrodę i ludzi, którzy tworzą oblicze swej ziemi.

Okazało się, że z każdym rokiem odnajdują się nowi nieznani dotychczas artyści – amatorzy mieszkający na terenie gminy Zabrodzie. Z uwagi na obiektywne okoliczności straciliśmy kilku eksponentów z pierwszej wystawy, ale w ich miejsce pozyskaliśmy 4 nowych.

W wystawie aktywnie uczestniczyła Publiczna Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dębinkach, dając piękne fotografie, dyplomy i twórczość literacką. Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Zabrodziu pokazał piękne wytwory dekoracyjne z produktów spożywczych oraz przygotował degustacje potraw. Jednym słowem pokazali to, co naprawdę dzieje się w ich szkołach. Uczniowie i ich opiekunowie byli przy tym bardzo zaangażowani. Wytwory dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zakładów wychowawczych w Niegowie i Fiszorze były tak samo dobre, a nawet lepsze od wykonanych przez rówieśników – uczniów niektórych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.

Zwiedzający szczególną uwagę zwrócili na prace niektórych twórców indywidualnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rzeźby Tadeusza Siewierskiego i Tadeusza Kostrzewy, obrazy Jadwigi Jastrzębskiej z Mościsk i Jerzego Dąbrowskiego z Zabrodzia oraz misternie wyszyte przez jego żonę Małgorzatę serwety.

Artyści zabrodzcy nie bacząc na uznanie społeczne, tworzą własne dzieła ukazujące obraz swojej okolicy. Ziemia zabrodzka zawsze przyciągała znanych poetów, malarzy, publicystów, szperaczy kultury i folkloru. Miejscowi twórcy, a w wystawie uczestniczyło ich 26, tworząc własne działa podtrzymują artystyczną tradycję zabrodzkiej ziemi. Dzieła swoje zaprezentowali artyści w wieku 12 – 95 lat przede wszystkim z: Zabrodzia, Mościsk, Zazdrości, Anastazewa, Choszczowego, Słopska i Dębinek.