Wystawa „Dzieła Naszych Przodków“ • Zabrodzie 2011

Wystawa „Dzieła Naszych Przodków“ • Zabrodzie 2011

15 maja 2011 r. odbyła się trzecia wystawa twórczości lokalnej Dzieła Naszych Przodków zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu i Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie.

Myślą przewodnią imprezy były słowa Cypriana Kamila Norwida: Przeszłość – jest to dziś tylko cokolwiek dalej.
Dlatego na wystawie przedstawiono: reprodukcje dzieł plastycznych, literackich i muzycznych artystów działających dawniej na terenie gminy Zabrodzie, urządzenia, narzędzia, rękodzieła i elementy codziennego użytku stosowane na przestrzeni XIX i XX wieku, eksponaty i dokumenty dotyczące przeszłości ziemi zabrodzkiej, a nawet przedwojenne samochody.

Zwiedzający mogli podziwiać twórczość:

 • Władysława Podkowińskiego, malarza impresjonisty, który często przebywał w okolicach Mokrej Wsi, Chrzęsnego, Przykór i Obręba (tam powstały obrazy Łubin w Słońcu i Mokra Wieś);
 • Cypriana Kamila Norwida, poety romantycznego, urodzonego w Głuchach;
 • Antoniego Gawińskiego, plastyka, literata, mieszkającego po II wojnie światowej w Głuchach (dokładnie w majątku swojej żony Ireny – siostry Bolesława Jeziorańskiego);
 • Bolesława Jeziorańskiego, rzeźbiarza, fundatora 12 szkół elementarnych dawnego powiatu radzymińskiego, m.in. w Głuchach, Dębinkach i Niegowie. Jego stryj Jan Jeziorański za współudział w tworzeniu Rządu Narodowego w 1864 roku został stracony na Cytadeli. Bratanek rzeźbiarza Jan Nowak Jeziorański prowadził radio Wolna Europa.

Upamiętniono również osobistości związane z Zabrodziem:

 • kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego ojciec urodził się w Gaci gm. Zabrodzie, zaś sam kardynał odwiedzał Samarię niegowską, kościoły w Niegowie i w Kicinach oraz spędzał wakacje w Fiszorze w towarzystwie Karola Wojtyły (wówczas metropolity krakowskiego);
 • Sługę Bożą Matkę Wincentę – Jadwigę Jaroszewską, założycielkę zgromadzenia zakonnego Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego oraz domów opieki w Niegowie i Fiszorze;
 • księdza Floriana Cyryla Gieczyńskiego, będącego proboszczem parafii Niegów przez 45 lat, budowniczego obecnej świątyni, plebanii, dzwonnicy i cmentarza grzebalnego w Niegowie;
 • księdza Henryka Nowackiego, profesora śpiewów gregoriańskich w Akademii Duchownej, kompozytora, założyciela szkoły organistów w Niegowie;
 • Bronisława Deskura, dziedzica niegowskiego, dowódcy oddziału kawalerii w powstaniu styczniowym, wspomożyciela budowy świątyni niegowskiej;
 • Ksawerego Dybowskiego, dziedzica Dębinek, stolnika, świadka chrztu i późniejszego opiekuna C. K. Norwida;

Wśród sprzętu gospodarstwa domowego znalazły się: kołowrotek, tara do prania, beczka, niecka, centryfuga. Wyeksponowano wiele dokumentów archiwalnych: akty cywilne, akt wytyczania granic pól po zmianie koryta Bugu w 1612 roku, banknoty z czasów Królestwa Polskiego, mapy z XVI – XX wieku (m.in. mapa carska z 1897 roku), emblemat Wójta Gminy Zabrodzie z okresu międzywojennego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stare samochody.

Eksponaty udostępnili mieszkańcy Zabrodzia i okolic: Halina Chmiel, Jadwiga Gajewska, Janina Kłębek, Krystyna Kućmierowska, Stanisława Maciejczuk, Helena Michalik, Wiesława Oleksiak, Bogusława Wójcik, Jerzy Dąbrowski, Tadeusz Kamiński, Wacław Puławski, Jan Raniewicz, Arkadiusz Redlicki, Grzegorz Szydłowski, Jan Ślendak, a także dyrekcja Szkoły Podstawowej w Dębinkach i Gimnazjum w Zabrodziu.

Pani Paulina Zarembska, doktor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, udostępniła swoją pracę doktorską o Antonim Gawińskim.

Imprezę uświetniły:

 • recytacje poezji Cypriana Norwida, Marii Konopnickiej, Stanisława Jachowicza i prozy Antoniego Gawińskiego przygotowane przez uczniów lokalnych szkół;
 • recytacja autorskich wierszy pana Wacława Puławskiego;
 • inscenizacja utworu Ignacego Kraszewskiego Dziad i baba przygotowana przez młodzież ZS im. Wł. Reymonta w Zabrodziu pod kierownictwem pana Andrzeja Romana;
 • występ Zespołu Sława działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich z Zabrodzia;
 • pieśni ludowe z okolic Zabrodzia zebrane przez Oskara Kolberga;
 • projekcja filmu biograficznego o kardynale Stefanie Wyszyńskim;
 • muzyka proboszczów niegowskich: Floriana Gieczyńskiego i Henryka Nowackiego;
 • degustacja dań przygotowanych przez członkinie KGW z Zabrodzia.

Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie serdecznie dziękuje odwiedzającym, wystawcom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego przedsięwzięcia.