Warsztaty ilustratorskie “Gawiniana”• Zabrodzie 2014

Warsztaty ilustratorskie “Gawiniana”• Zabrodzie 2014

W dniu 22 października 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu rozpoczęły się pierwsze Warsztaty Ilustratorskie Gawiniana zorganizowane przez Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie i Stowarzyszenie Pepisko.

Spotkanie było skierowane głównie do nauczycieli plastyki, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z Dębinek, Zabrodzia, Mostówki, Brańszczyka, Warszawy i Wyszkowa. Pierwsza część warsztatów poświęcona była kalkografii – technice graficznej, w której przy użyciu żelazka i kalki ołówkowej można w prosty sposób wyczarować interesujący świat. Zajęcia prowadziła ilustratorka pani Dorota Suwalska.

Warsztaty w dniu 27 listopada poprowadziła rysowniczka Ewa Pazyna. Grono uczestników zwiększyło się do 29 osób. Każdy z nich otrzymał wiersz Antoniego Gawińskiego Dawna melodia wraz z rysunkiem drzewa pozbawionego liści, które należało ożywić, wykorzystując różne techniki: rysunek, pastele, wyklejankę. Wśród uczestników zajęć plastycznych rozlosowano pracę ofiarowaną przez E. Pazynę, którą odebrał Arkadiusz Redlicki członek zarządu Bractwa Zabrodzkiego. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w warsztatach ilustratorskich.

Warsztaty ilustratorskie Gawiniana odbyły się dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej.