Wieczór poetycko-muzyczny — wiersze ks. Mieczysława Rzepniewskiego • Niegów 2015

Wieczór poetycko-muzyczny — wiersze ks. Mieczysława Rzepniewskiego • Niegów 2015

W dniu 18 stycznia 2015 r. w kościele parafialnym w Niegowie po wieczornej mszy świętej, ok. godz. 17.45, rozbrzmiały słowa pieśni napisanej ku czci Matki Boskiej Ostrożańskiej zaśpiewanej i zagranej przez organistę Pawła Getkę. Tym właśnie akcentem rozpoczął się wieczór poetycko–muzyczny, którego głównym bohaterem był ks. Mieczysław Józef Rzepniewski.

W tym dniu Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało spotkanie poetycko–muzyczne, na którym zostały zaprezentowane wiersze ks. M. Rzepniewskiego – poety. Spotkanie poprowadził Arkadiusz Redlicki członek zarządu stowarzyszenia.

Ks. Mieczysław Józef Rzepniewski jest kapłanem Diecezji Drohiczyńskiej. Tłumaczem książek francuskiego duchownego Michaela Quoista wydanych przez wyd. SS Loretanek. Pierwszy tomik jego poezji pt. W labiryncie dróg Bożych ukazał się w roku 1992. Obecnie wydanych jest 28 zbiorów wierszy. Autor od roku 1997 należy do Związku Literatów Polskich Oddz. w Warszawie. Opublikował między innymi rozważania: Życie w różaniec wpisane (1999), Wymiar chwili (2001), Ze śmierci do życia (2005).

Na część artystyczną złożyły się wiersze z tomiku zatytułowanego Wyznania pielgrzyma (2010) recytowane przez młodzież Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu oraz pieśni przygotowane i zagrane przez Jacka Gajewskiego.

Następnym punktem programu było wystąpienie ks. Rzepniewskiego, który przybliżył zebranym swoją twórczość, odsłaniając przed słuchaczami tematykę, i okoliczności powstawania wierszy. Podzielił się również strofami utworów wydanych w najnowszym tomiku poezji Zbieranie ułomków (2014).

Po wystąpieniu ks. Rzepniewskiego miała miejsce sympatyczna część wieczoru, w której nastąpiły podziękowania, życzenia i wręczenie kwiatów przygotowanych przez organizatorów spotkania oraz wręczenie upominków.

Z pewnością najbardziej miłym momentem dla poety jest rozdawanie dedykacji na kartach tomików własnej poezji. Na marginesie trzeba zaznaczyć, iż wszystkie przywiezione przez ks. Rzepniewskiego zbiory poezji znalazły nabywców.

Na zakończenie zgromadzeni w kościele mogli usłyszeć pieśń skomponowaną i napisaną przez ks. Henryka Nowackiego, która była zapowiedzią kolejnego wieczoru poetycko–muzycznego planowanego przez Bractwo Zabrodzkie.