Wieczór poetycko-muzyczny pamięci ks. Henryka Nowackiego • Niegów 2015

Wieczór poetycko-muzyczny pamięci ks. Henryka Nowackiego • Niegów 2015

W dniu 26 kwietnia 2015 r. o godz. 18:45 w kościele parafialnym w Niegowie odbyło się spotkanie poświęcone postaci ks. Henryka Nowackiego. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie.

Pieśni i wiersze autorstwa ks. Nowackiego wykonał chór Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu oraz chór Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie. Kierownictwo muzyczne nad całością wieczoru muzycznego objął dr Paweł Getka.

Prezentację multimedialną poświęconą biografii H. Nowackiego poprowadził Arkadiusz Redlicki. W trakcie spotkania odtworzono między innymi stare nagrania z płyt gramofonowych, na których utrwalono głos ks. Nowackiego.