Rajd rowerowy „Szlakiem Cypriana Kamila Norwida“ • 2016

Rajd rowerowy „Szlakiem Cypriana Kamila Norwida“ • 2016

W dniu 29 maja 2016 r. odbył się pierwszy w tym roku rajd rowerowy, którego organizatorem było Bractwo Zabrodzkie. W wycieczce wzięło udział ok. 50 rowerzystów, którzy podążali szlakiem Cypriana Kamila Norwida.

Start rajdu miał miejsce przy młynie w Niegowie. Pierwszym punktem rajdu były Dębinki, gdzie do roku 1841 opiekunem Norwida był Ksawery Dybowski, właściciel pałacu. Następnie rowerzyści przejechali przez miejscowość Głuchy, gdzie urodził się C. K. Norwid. Kolejnym etapem był cmentarz parafialny w Dąbrówce, na którym uczestnicy odwiedzili symboliczny grób matki Norwida. Na końcu rowerzyści obejrzeli niepozorną kapliczkę w miejscowości Marianów, związaną z postacią Norwida z racji użytego budulca. Drewniana kapliczka powstała z drewna z rozebranego kościoła w Dąbrówce, w którym był ochrzczony C. K. Norwid w roku 1821.

Rajd zakończył się przy młynie w Niegowie, gdzie zainteresowane osoby zwiedziły młyn w towarzystwie Arkadiusza Redlickiego i napiły się kawy zbożowej, przygotowanej przez Urszulę Borkowską.