Rajd rowerowy „Szlakiem mjr. Bronisława Deskura“ • 2016

Rajd rowerowy „Szlakiem mjr. Bronisława Deskura“ • 2016

W dniu 21 sierpnia 2016 roku o godz. 14.30 sprzed młyna w Niegowie wyruszył kolejny rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie – Szlakiem mjr. Bronisława Deskura. Na starcie zebrała się grupa 10-osobowa. Uczestnicy rajdu na wstępie podpisali listę obecności, zapoznali się z regulaminem i odebrali karty pocztowe ze skróconą biografią Bronisława Deskura oraz kalendarzyki z serii Chrońmy Pomniki Techniki, na których znajduje się zdjęcie przedstawiające mlewnik z zabytkowego młyna w Niegowie.

Następnie rowerzyści pojechali do miejscowości Deskurów, którą założył w połowie XIX w. Bronisław Deskur. Na środku osady przy drodze stoi pomnik upamiętniający postać Bronisława Deskura, dziedzica majątku Niegów, założyciela miejscowości, organizatora i uczestnika Powstania Styczniowego 1863 r. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika odbyła się w dniu 26 czerwca br. Przy pomniku uczestnicy rajdu zapalili znicz.

Po tym wszyscy udali się leśną drogą w kierunku cmentarza parafialnego w Niegowie, na którym spoczywa dwuletnia córka Deskura. Po drodze niektórzy zatrzymywali się i zbierali ładne okazy grzybów jadalnych (borowiki, koźlarze, podgrzybki – widoczne na zdjęciu). Na cmentarzu rowerzyści zapalili znicz na grobie Brońci Deskur, która zmarła w 1859 roku. Obecnie na grobie stoi pomnik z piaskowca, odrestaurowany przez Stowarzyszenie Rodziny Deskurów w 1996 roku.

Zbliżająca się burza skróciła trasę planowanego rajdu. Na uczestników rajdu czekała już tradycyjnie kawa zbożowa i przepyszna szarlotka przygotowana przez Urszulę Borkowską.

Zdjęcia: Marta Kochańska

Opracowanie: Arkadiusz Redlicki