Wyniki konkursu fotograficzno-filmowy „Blaski i cienie Mazowsza” • 2016

Wyniki konkursu fotograficzno-filmowy „Blaski i cienie Mazowsza” • 2016

20 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej organizowanego przez Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie I Konkursu Fotograficzno-Filmowego Blaski i cienie Mazowsza.

Konkurs został dofinansowany ze środków Programu Działaj Lokalnie IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i LGD Równiny Wołomińskiej. Patronat nad konkursem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Sponsorem nagród, obok Instytutu, było między innymi Nadleśnictwo Drewnica, Bractwo Zabrodzkie i Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej. Natomiast nad całością imprezy patronat medialny objął Wyszkowiak.

Do 10 października br. przesłano łącznie 42 zdjęcia i jeden film.

W skład komisji weszli: Małgorzata Wiśniewska – Dyrektor GOK w Zabrodziu, Beata Bauer – Kierownik Działu Kształcenia i Wydawnictw NID w Warszawie, Michał Fujak – Nadleśnictwo Drewnica, Adriana Redlicka – laureatka konkursów fotograficznych.

Finalistami konkursu w kategorii Kontrast pomiędzy pięknem przyrody a negatywnymi skutkami działalności człowieka zostali:

  1. miejsce – Marek Filipowicz
  2. miejsce – Jacek Jastalski
  3. miejsce – Maciej Maciejewski

Natomiast w kategorii Zabytki Mazowsza zwycięzcami zostali:

  1. miejsce – Wojciech Smółkowski
  2. miejsce – Wiktor Kochański
  3. miejsce – Justyna Pochmara

Jedyny film zgłoszony do konkursu został odrzucony, ponieważ nie spełniał wymogów formalnych.

W dniu 28 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej, na której można będzie obejrzeć wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie. Organizatorzy serdecznie zapraszają.