Porządków wiosennych przy Młynie ciąg dalszy • 2017

Porządków wiosennych przy Młynie ciąg dalszy • 2017

Prace budowlano-remontowe

W dniach 28–29 kwietnia oraz 1–2 maja br. wykonano następujące prace:

  • naprawiono próg przy drzwiach wejściowych do młyna w Niegowie – czynności przygotowawcze i remont wykonali Jan Getka z Dąbrówki i Arkadiusz Redlicki;
  • posadzono przy młynie w Niegowie drzewa ze szkółki (dąb i lipy) w zamian za wycięte stare i chore robinie – prace wykonali Jan Getka z Dąbrówki i Paweł Getka;
  • ułożono na zaprawie cementowej kamienie polne przy palenisku, na placu grillowym obok młyna – czynności budowlane rozpoczęte 29 kwietnia kontynuowano 1 i 2 maja. Prace wykonywali Jan Getka z Dąbrówki i Arkadiusz Redlicki.

Prace porządkowe w młynie

5 maja przeprowadzono zaplanowane wcześniej prace porządkowe w związku z udostępnieniem obiektu podczas Nocy muzeów w dniu 12 maja 2017 r. Sprzątano pomieszczenia pędni głównej i motorowi. Do prac zaangażowali się członkowie Bractwa Zabrodzkiego: Michał Fujak, Jacek Garbarczyk i Arkadiusz Redlicki.

Transport i cięcie drewna akacjowego oraz budowa ław przy palenisku

W dniach 08–10 maja br. załadowano na samochód kłody drewna akacjowego i przewieziono do tartaku, żeby przetrzeć je na ławy o grubości 12 cm. Tak przygotowany materiał przywieziono przed młyn gdzie wstępnie poddano go okorowaniu przy użyciu piły spalinowej. Następnie zbudowano oryginalne ławy, wykorzystując specjalnie przygotowane pieńki jako podkładki. W pracach uczestniczyli: Jan Getka z Dąbrówki, Jan Getka z Zabrodzia, Jarosław Paź, Arkadiusz Redlicki, Jacek Garbarczyk. Ziemię przywiezioną wcześniej przed młyn przez Wiesława Garbarczyka zniwelował specjalną maszyną Krzysztof Paź a trawę posiali Jan Getka z Dąbrówki i Arkadiusz Redlicki.