Nowe boisko przy Młynie • 2017

Nowe boisko przy Młynie • 2017

We wrześniu 2017 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie prowadziło prace związane z budową boiska przystosowanego do prowadzenia rozgrywek w piłkę siatkową plażową, badmintona i ringo.

W pracach uczestniczyli członkowie Bractwa: Jacek Garbarczyk, Michał Fujak, Jan Ślendak, Zdzisław Bieńkowski, Arkadiusz Redlicki, Wiesław Garbarczyk oraz sympatycy: Jan Getka i Krzysztof Paź.

Prace przygotowawcze, polegające na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi na głębokość 25–30 cm, przeprowadził specjalistyczną koparką p. Krzysztof Paź, który następnie na zakończenie prac na boisku rozwiózł piasek. Dodać należy, iż ww. pracę wykonał pro bono, za co Bractwo Zabrodzkie przekazało Mu symboliczne podziękowanie. Przed wsypaniem piasku na dnie wykopu rozłożono geowłókninę filtrująco-stabilizującą. Piasek (40 ton) do budowy boiska przekazał nieodpłatnie Wiesław Garbarczyk.

Budowa została ukończona na dzień 16 września br. w trakcie obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2017. W tym dniu dzieci i młodzież mogli na boisku zagrać po raz pierwszy.