Dożynki Parafialne • Mostówka 2017

Dożynki Parafialne • Mostówka 2017

W dniu 3 września 2017 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie odpowiedziało na zaproszenie ks. proboszcza Janusza Grygiera i wzięło udział w dożynkach parafialnych (Święto Dziękczynienia) w Mostówce.

W przeddzień uroczystości został postawiony nasz namiot reklamowy, w którym przygotowaliśmy wystawę obrazującą działalność Bractwa Zabrodzkiego na przestrzeni 10 minionych lat oraz wystawę pt. Skarby z piekarni. Eksponaty zostały w większości przekazane przez p. Urszulę Borkowską i pochodziły z budynku starej, zlikwidowanej piekarni. Poza wymienionymi wyżej wystawami otworzyliśmy również stoisko wydawnicze z książkami i broszurami.

Przebieg uroczystości był następujący. Po mszy świętej, Wójt Gminy Zabrodzie Tadeusz Michalik wygłosił okolicznościowe przemówienie i podzielił się chlebem ze wszystkimi zebranymi przy kościele. Następnie parafianie i goście przeszli na plac dziękczynienia, gdzie były rozstawione namioty i stoiska wystawienniczo-gastronomiczne. Bractwo Zabrodzkie miało przygotowany również poczęstunek, na który składał się chleb razowy ze smalcem oraz kanapki z dżemem aroniowo-rokitnikowym.

W obsługę namiotu reklamowego zaangażowali się członkowie Bractwa: Jacek Garbarczyk, Michał Fujak, Jan Ślendak, Arkadiusz Redlicki.

Dodatkowym akcentem nawiązującym do pracy w gospodarstwie rolnym była wystawa starych ciągników rolniczych, wśród których dwa pochodziły z kolekcji Jana Ślendaka.