Konferencja „Wolontariat dla dziedzictwa“ • Warszawa 2017

Konferencja „Wolontariat dla dziedzictwa“ • Warszawa 2017

W dniu 11 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja Wolontariat dla dziedzictwa, na którą Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprosił organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie na ww. konferencji reprezentowali: Arkadiusz Redlicki i Jan Ślendak.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka, która powitała gości i opowiedziała o znaczeniu wolontariatu dla zabytków i dziedzictwa. Podczas konferencji uczestnicy obejrzeli film Powód do dumy oraz wzięli udział w panelu dyskusyjnym Wolontariat dla dziedzictwa: bariery, szanse, wyzwania.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyły się warsztaty, których tematyka dotyczyła edukacji, upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i współpracy z wolontariuszami.

Drugiego dnia, 12 grudnia 2017 roku, zaplanowano zwiedzanie, w czasie którego jedna z grup odwiedziła Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.