Cykl warsztatów „Norwidiana“ • Dębinki 2017

Cykl warsztatów „Norwidiana“ • Dębinki 2017

W dniach od 25 września do 31 grudnia 2017 r. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zarezerwowało czas na przeprowadzenie warsztatów Norwidiana. Do organizacji ww. przedsięwzięcia czynnie włączyły się szkoły z terenu Gminy Zabrodzie, gdzie znajdują się liczne ślady obecności C. K. Norwida.

Warsztaty były realizowane w ramach programu X Mazowiecki Bieg Norwidowski i warsztaty Norwidiana, który był dofinansowywany miedzy innymi ze środków Działaj Lokalnie X, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz partnerstwo LGD Równiny Wołomińskiej.

29 września 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach, w ramach warsztatów Norwidiana obchodzono 196. Rocznicę Urodzin Cypriana Kamila Norwida. Wychowankowie Pani Małgorzaty Morki przygotowali krótki program z wykorzystaniem twórczości Norwida. Uczniowie klasy VII przybliżyli zebranym najważniejsze fakty z życia wszechstronnego artysty.

10 października 2017 r. 40 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu w ramach warsztatów Norwidiana realizowanych przez Bractwo Zabrodzkie udało się do Pałacu w Chrzęsnem. Głównym celem wyjazdu było obejrzenie wystawy poświęconej Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Gimnazjaliści zachwycali się autoportretami pisarza, a także pierwodrukami jego dzieł.

W październiku br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu przeprowadzono warsztaty Norwidiana. Opiekunami przedsięwzięcia ze strony szkoły były: Pani Agnieszka Morka i Pani Mariola Bogdanowicz. Na warsztatach zaprezentowano biografię C. K. Norwida, młodzież czytała Jego utwory i śpiewała poezję. W szkole na stopniach schodów umieszczono tytuły utworów Norwida.

23 listopada 2017 r. uczniowie klasy Vb i VIIa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu, pod opieką pani Marioli Bogdanowicz, Pani Jolanty Boreckiej oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Bractwo Zabrodzkie – Pana Arkadiusza Redlickiego i Pana Jana Ślendaka, udali się do Pałacu w Chrzęsnem. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie wystawy w ramach warsztatów Norwidiana.

Uczniowie mogli obejrzeć obrazy, rysunki, grafiki, pierwodruki i medale autorstwa Cypriana Kamila Norwida. Szczególnie zachwycili się autoportretem poety. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeli również 20-minutowy hologram przedstawiający historię majątku w Chrzęsnem. Dla spotęgowania przekazu, wypowiedzi bohaterów dodatkowo ilustrowane były projekcją obrazów wyświetlanych na bocznym ekranie. Wizualny komentarz prezentował portrety postaci oraz stare i nowe fotografie miejsc związanych z Norwidem. Ciekawym wątkiem hologramu była „ożywiona” postać Cypriana Kamila Norwida. Poeta z nostalgią opowiadał o swoim dzieciństwie spędzonym na mazowieckiej ziemi i wspominał liczne miejscowości leżące nieopodal Chrzęsnego m.in. Dąbrówkę, Głuchy, Dębinki i Niegów. Norwid swoją sentymentalną podróż odtwarzał prozą, ale też przedstawiał wiersze przepojone wspomnieniami i tęsknotą.

W listopadzie br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie przeprowadzono konkurs plastyczny pt. Plastyczna interpretacja utworów C. K. Norwida, który był również elementem warsztatów Norwidiana adresowanym do uczniów szkół z Gminy Zabrodzie. Na przygotowanej wystawie zaprezentowano kilka prac uczestników konkursu.

Zdjęcia wykonały: Marta Kochańska, Mariola Bogdanowicz, Monika Bereda.