XI Mazowiecki Bieg Norwidowski • Dębinki 2018

XI Mazowiecki Bieg Norwidowski • Dębinki 2018

23 września 2018 roku Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało po raz jedenasty Mazowiecki Bieg Norwidowski. W tym roku, po dwuletniej przerwie, meta biegu została zlokalizowana przy boisku zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Dębinkach.

Uczestników biegu i kibiców na terenie przy pałacu przyjął współorganizator Mazowieckiego Biegu Norwidowskiego pan Jacenty Matysiak – prezes Fundacji Museion Norwid. Fundacja od wielu lat zabiega o utworzenie w Dębinkach pierwszego na świecie Muzeum Norwida. W styczniu 2018 roku podpisała z Gminą Zabrodzie umowę na wykorzystanie pałacu w Dębinkach na siedzibę muzeum.

Trasa biegu została podzielona na dystanse, w zależności od wieku zawodników:

 • 200 m – dzieci 3–6 lat,
 • 600 m – dzieci 7–9 lat,
 • 1400 m – dzieci 10–12 lat,
 • 2400 m – młodzież 13–16 lat,
 • 5000 m – młodzież i dorośli (od 17 lat).

Dla laureatów biegu w ww. kategoriach przygotowano nagrody za zajęcie I, II i III miejsca, oddzielnie dla dziewcząt/kobiet i chłopców/mężczyzn.

W tym roku zwyciężyli:

 1. miejsce – Karolina Chmielewska
 2. miejsce – Iga Karmiłowicz
 3. miejsce – Alicja Napłoszek
 1. miejsce – Dominik Sasin
 2. miejsce – Ignacy Mikula
 3. miejsce – Adam Ziółkowski
 1. miejsce – Marta Koźlik
 2. miejsce – Lena Iwanicka
 3. miejsce – Karolina Bylak
 1. miejsce – Maciej Warowny
 2. miejsce – Adam Lipka-Bartosik
 3. miejsce – Krystian Bylak
 1. miejsce – Joanna Szymaniak
 2. miejsce – Lena Jaworska
 3. miejsce – Aleksandra Kołodziejczyk
 1. miejsce – Marcel Mroczek
 2. miejsce – Jakub Ruszczak
 3. miejsce – Dominik Kosicki
 1. miejsce – Klaudia Dana
 2. miejsce – Oliwia Strogacz
 3. miejsce – Anna Szymaniak
 1. miejsce – Jakub Ryszawa
 2. miejsce – Dominik Pergół
 3. miejsce – Patryk Ziemkiewicz
 1. miejsce – Elżbieta Rosa
 2. miejsce – Kamila Sabala
 3. miejsce – Renata Koll
 1. miejsce – Dariusz Król
 2. miejsce – Marcin Kurek
 3. miejsce – Mateusz Bala

Ceremonię nagradzania biegaczy poprowadzili: Arkadiusz Redlicki, Jan Ślendak i Michał Fujak z Bractwa Zabrodzkiego. Wszyscy skorzystali ze wspólnego grilla z kiełbaską, kaszanką i napojami. Nagrody i poczęstunek w tym roku były współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dodatkowe upominki w postaci etui na tablety przekazał Wiesław Jakubowski z Zabrodzia.

Na zakończenie Arkadiusz Redlicki – prezes Stowarzyszenia Bractwo Zabrodzkie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji biegu:

 • Jacentemu Matysiakowi – prezesowi FMN
 • nauczycielom ze szkół Gminy Zabrodzie
 • wolontariuszom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu
 • strażakom OSP z Zabrodzia i Słopska
 • Hannie Jędrysiak – pielęgniarce
 • Janowi Getce z Dąbrówki

Zdjęcia z imprezy wykonała Mariola Bogdanowicz.