Dzień Pamięci w 155. rocznicę carskiej przecinki w Puszczy Białej „Linia Powstańców 1863“ • 2019

Dzień Pamięci w 155. rocznicę carskiej przecinki w Puszczy Białej „Linia Powstańców 1863“ • 2019

18 maja 2019 roku Bractwo Zabrodzkie, które reprezentował Arkadiusz Redlicki, zostało zaproszone przez Fundację Koherencja na Dzień Pamięci w 155. rocznicę carskiej przecinki w Puszczy Białej zwanej Linią Powstańców związaną z heroicznym zrywem Polaków podczas Powstania Styczniowego 1863/4.

Nad uroczystością honorowy patronat objęli: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego Jacek Potocki.

Głównym punktem było odsłonięcie pamiątkowej kapliczki powstańców, powstałej z inicjatywy Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie oraz oddanie do użytku punktu turystycznego Linia Powstańców 1863 w okolicach Ochudna.

Linia Powstańców ciągnęła się przez wiele kilometrów z zachodu na wschód, skutecznie dezorganizując działania powstańców. Teren Puszczy Białej był drugim co do wielkości skupiskiem partyzantki w Kongresówce w okresie Powstania Styczniowego.

W punkcie centralnym ścieżki umieszczono 4 tablice z informacjami dot. Powstania Styczniowego w Puszczy Białej oraz kapliczkę powstańczą z zakopaną pod nią kapsułą czasu. Anna Król, jedna z inicjatorek wydarzenia, powiedziała, że Linia Powstańców 1863 jest ofertą skierowaną do młodzieży szkolnej, aktywnych i ciekawych lokalnej historii mieszkańców, turystów i krajoznawców.