Mogiła Nieznanych Żołnierzy Wojska Polskiego z Grupy Operacyjnej Wyszków w Kamieńczyku • 2019

Mogiła Nieznanych Żołnierzy Wojska Polskiego z Grupy Operacyjnej Wyszków w Kamieńczyku • 2019

7 września 2019 r. w przeddzień rocznicy bitwy obronnej pod Kamieńczykiem, która rozegrała się w dniach 8–9 września 1939 r., znicze na mogile zapalili przedstawiciele Bractwa Zabrodzkiego: Michał Fujak, Arkadiusz Redlicki i Bractwa Kamienieckiego: Jerzy Sadkowski.

80 lat temu żołnierze Wojska Polskiego z Grupy Operacyjnej Wyszków bronili pod Kamieńczykiem linii Bugu przed niemiecką 61. Dywizją Piechoty. 8 września 1939 r. I Korpus w składzie 11. i 61. niemieckiej Dywizji Piechoty miał uderzyć przez Wyszków na Mińsk Mazowiecki. Na drodze niemieckiej 61. Dywizji Piechoty stanęła 1. Dywizja Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (w składzie Grupa Operacyjna Wyszków), która uniemożliwiła sforsowanie Bugu. Wieczorem Naczelny Wódz rozkazał, żeby dywizja przerwała bitwę i niezwłocznie opuściła zajmowane stanowiska. Gen. Wincenty Kowalski zarządził na odprawie ściągnięcie przed świtem oddziałów znad Bugu. W zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Kamieńczyku pochowano 198 żołnierzy WP.