Budujemy piec chlebowy przy Młynie „Nowość“ • Niegów 2019

Budujemy piec chlebowy przy Młynie „Nowość“ • Niegów 2019

Latem 2019 roku członkowie Bractwa Zabrodzkiego: Jacek Garbarczyk, Arkadiusz Redlicki, Michał Fujak, Wiesław Jakubowski oraz sympatyk Jan Getka z Dąbrówki zebrali się przy zabytkowym młynie Nowość w Niegowie w celu wykonania wykopu i wylania betonowej podstawy (fundamentu) pod piec chlebowy wolnostojący zakupiony w firmie Kominki Deluxe. Betoniarkę do przygotowania fundamentu pod piec użyczył Jarosław Paź z Zabrodzia.

Na ww. budowę zostało wydane pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Decyzja nr 192/19). Inwestycja powstała dzięki finansowemu wsparciu LGD Równiny Wołomińskiej, w ramach programu Działaj Lokalnie– podczas realizacji zadania warsztaty piekarskie Od ziarenka do bochenka – młyn w Niegowie oraz firmie Maksus Jakubowski Spółka Jawna w Zabrodziu.

Po kilkunastu dniach od wylania fundamentu pod piec, całość prac budowlanych, polegających na wymurowaniu z cegły podstawy pieca, złożeniu pieca z gotowych elementów i obudowaniu czerwoną cegłą, w oparciu o projekt poprowadziła firma Usługi Ogólnobudowlane Jacek Dudek, a jej wykonawcami byli: Jacek Dudek i Krzysztof Kaput. Firma budowlana prowadziła prace w terminie od 03.10.2019 r. do 20.11.2019 r. Rozruch nowo powstałego pieca chlebowego planowany jest na wiosnę 2020 roku.