Bieg Sztafetowy wokół Gminy Brańszczyk • 2020

Bieg Sztafetowy wokół Gminy Brańszczyk • 2020

Pierwszy 24-godzinny bieg sztafetowy wokół gminy Brańszczyk, odbył się w dniach 2 i 3 października 2020 r. w ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu. Idea biegu zakładała przebycie trasy granicami gminy Brańszczyk nieprzerwanie przez 24 godziny.

Trasa licząca 62 km została podzielona na 12 odcinków różnej długości. Biegła ona wzdłuż granic administracyjnych gminy duktami leśnymi, a także po części drogami utwardzonymi. Szczególnie piękny malowniczy odcinek był nad rzeką Bug, między Brańszczykiem a Turzynem oraz łąki nadbużańskie w Udrzynie i Tuchlinie.

W ciągu doby udało się okrążyć gminę prawie 4-krotnie. Obok 61 uczestników, którzy pokonywali trasę odcinkami, do biegu zameldowali się ultramaratończycy. Pełne okrążenie gminy Brańszczyk w sposób ciągły w najlepszym czasie 6 godz. 54 minut i 54 sekund osiągnął Lech Komenda z Ciechanowa. Do niego też powędrował wyjątkowy puchar z tego biegu. Pełnego okrążenia gminy dokonał również ultramaratończyk Marek Jakimiuk z miejscowości Malesze (woj. podlaskie).

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymał pakiet startowy tj. plakietkę z numerem startowym oraz koszulkę z herbem gminy Brańszczyk, a podczas oficjalnego zakończenia biegu w sobotę 3 października przed Urzędem Gminy – pamiątkowy medal, dyplom i upominek.

Wśród biegaczy, 3 października br. o godz. 5.00 rano, wystartowali przedstawiciele Bractwa Zabrodzkiego: Magda Szewczyk i Arkadiusz Redlicki, którzy pokonali trasę z Turzyna do Zakręzia liczącą 3,4 km.

Zdjęcia: Elżbieta Szczuka, Arkadiusz Redlicki