Piknik „Pożegnanie Lata z jarzębiną“ • Niegów 2021

Piknik „Pożegnanie Lata z jarzębiną“ • Niegów 2021

3 października 2021 r. o godz. 10:00 Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało przy zabytkowym młynie Nowość piknik rodzinny pn. Pożegnanie lata z jarzębiną 2021. Współorganizatorami spotkania byli, między innymi: Nadleśnictwo Drewnica, PTTK Oddział Śródmieście im. A. Janowskiego w Warszawie.

W trakcie festynu wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu pod opieką p. Jolanty Boreckiej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zabrodziu, Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie i inne zaangażowane osoby prowadziły zbiórkę charytatywną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i leczenie dla Adasia Wernio, mieszkańca Gminy Zabrodzie. Wszyscy obecni na pikniku zjednoczyli siły i poprzez różne działania, takie jak np.: wypiekanie pizzy w piecu chlebowym, pieczenie kiełbasek w ognisku, przejażdżki wozem cygańskim i motocyklami oraz wyprzedażą garażową przyczynili się do uzbierania pokaźnej kwoty ok. 10 tys. zł na ten szczytny cel.

Przy młynie dla dzieci przygotowano warsztaty plastyczne, które prowadziły nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu, panie Kamilla Pierścieniak, Renata Gzowska i Barbara Redlicka. Na boisku i obok były rozgrywane konkurencje sprawnościowe z nagrodami, które przygotowali p. Tomasz Katner i p. Arleta Miąśkiewicz.

W młynie można było oglądać specjalnie przygotowane wystawy: na parterze wykonane przez najmłodszych prace plastyczne nawiązujące do tematu przewodniego pikniku, pt. W jarzębinowym lesie, na I piętrze można było podziwiać prace wykonane przez młodzież szkolną podczas zajęć pn. Jubileuszowe warsztaty – Norwidiana 2021, były to rzeźby w glinie, grafika – linoryt, witraże oraz ekspozycję poświęconą C. Norwidowi z racji przypadającej 200 rocznicy urodzin, na II piętrze przygotowano specjalną przyrodniczą wystawę fotograficzną zatytułowaną Detale.

Podczas trwania pikniku do godz. 17:00 można było zwiedzać zabytkowy młyn oraz podziwiać uruchamiany demonstracyjnie silnik młyński, szwajcarskiej produkcji Winterthur.

Na zakończenie prezes Bractwa Zabrodzkiego Arkadiusz Redlicki wręczył podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do przeprowadzenia festynu. Szacuje się, że wydarzenie odwiedziło ok. 500 osób.