Rajd pieszy PTTK do Rezerwatu Przyrody „Czaplowizna” • 2022

Rajd pieszy PTTK do Rezerwatu Przyrody „Czaplowizna” • 2022

13 sierpnia 2022 r. wyruszył rajd pieszy PTTK, do którego dołączyli: Arkadiusz Redlicki z Bractwa Zabrodzkiego i Anna Walczyńska – sympatyk.

Uczestnicy rajdu dojechali pociągiem elektrycznym do stacji Topór skąd rozpoczęła się piesza wycieczka przez teren Rezerwatu Przyrody Czaplowizna – rezerwat przyrody utworzono w 1980 r. na terenie gminy Łochów. Obejmuje on największą powierzchnię na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych (bór z przewagą sosny), stanowisk roślin chronionych oraz bogatej ornitofauny. Stwierdzono tu 45 gatunków ptaków lęgowych, m.in. bociana czarnego, kruka, jastrzębia, myszołowa, brodźca samotnego, słonkę, pięć gatunków dzięciołów, kilka gatunków sikor i innych.

Wędrując i podziwiając piękno przyrody spotkaliśmy w naturalnym siedlisku stado jeleni, różne ptaki, padalca i inne zwierzęta i rośliny. Wszyscy zwróciliśmy uwagę na czystość i brak śmieci w okolicznych lasach. Kierując się do Wydm zielenieckich odwiedziliśmy znajomego kowala artystę Edwarda Danaja podczas pracy.

Na zakończenie rajdu przespacerowaliśmy się przez wydmy, przechodząc obok rozległych bagien. Dotarliśmy do stacji kolejowej Sadowne Węgrowskie, gdzie rajd zakończył się. Pokonaliśmy łącznie trasę ok. 22 km. W rajdzie wzięło udział 9 osób.