Jubileusz 15-lecia Bractwa Zabrodzkiego • Dębinki 2022

Jubileusz 15-lecia Bractwa Zabrodzkiego • Dębinki 2022

25 września 2022 r. na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Dębinkach, tuż po zakończeniu wydarzenia sportowego pn. XV Mazowiecki Bieg Norwidowski rozpoczęły się wydarzenia związane z obchodami jubileuszu 15-lecia Bractwa Zabrodzkiego.

Pierwszym z nich, poprzedzającym oficjalne otwarcie obchodów jubileuszowych był koncert muzyczno-poetycki z cyklu Fortepian Szopena o godz. 16:00. Utwory Chopina na fortepianie grał Tomasz Zając, a poezję Norwida recytowała Maja Komorowska. Zgromadzona przy pałacu od strony parku publiczność w liczbie powyżej 100 osób oklaskiwała występy artystów.

Po koncercie, ok. godz. 17:30, goście, którzy przybyli na jubileusz 15-lecia Bractwa Zabrodzkiego zostali zaproszeni do pałacu. Prezes Bractwa Zabrodzkiego Arkadiusz Redlicki powitał wszystkich gości, a wśród nich: Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego Leszka Marszała, Wójta Gminy Zabrodzie Krzysztofa Jezierskiego, Prezesa Związku Piłsudczyków RP Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie Sylwestra Raniszewskiego, Prezesa Zarządu Kujawskich Muzeów Janusza Borkowskiego, Prezesa PTTK Koła Terenowego „Śródmieście” w Warszawie Jana Rukata. Arkadiusz Redlicki w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał do historii bractwa – tej z połowy XIX w. i współczesnej, której spadkobiercą jest Bractwo Zabrodzkie założone w 2007 roku. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” został Józef Kućmierowski.

Następnie w części drugiej zostały nadane po raz pierwszy odznaki honorowe i dyplomy honorowe. Wręczył je prezes Bractwa Zabrodzkiego wyłonionym przez komisję osobom i instytucjom za wspieranie wszelkich przedsięwzięć i działań realizowanych przez Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie w dziedzinie edukacji, kultury, sportu.

Po przekazaniu na ręce prezesa Bractwa upominków i życzeń rozpoczęła się nieoficjalna część obchodów jubileuszowych. Goście zostali poproszeni o przejście do sali obok, gdzie czekał na nich szampan i poczęstunek z tortem jubileuszowym. Po poczęstunku nastąpiła część artystyczna w wykonaniu „Kapeli z Mostówki”. Wszyscy zebrani przed pałacem mogli posłuchać znanych szlagierów muzycznych, a nawet zatańczyć.

Około godz. 20:30 na zakończenie uroczystości zostały zaprezentowane w sali kinowej pałacu (Muzeum Cypriana Norwida) dwa filmy. Pierwszy z nich przypomniał postać Józefa Kućmierowskiego a drugi opowiadał o zabytkowym młynie w Niegowie i został nagrany w oparciu o jedno z wydarzeń cyklicznych tzw. Nocy Muzeów 2022.

Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie” podczas Jubileuszu 15-lecia działalności nadało odznaki honorowe następującym osobom i instytucjom:

 • Józef Kućmierowski (pośmiertnie)
 • Urszula Borkowska
 • Jan Getka
 • Jan Ślendak
 • Tadeusz Rudziński
 • Wiesław Jakubowski
 • KGW w Zabrodziu
 • Andrzej Krzeczkowski
 • Janusz Borkowski

Dodatkowo zostały przyznane dyplomy honorowe instytucjom, członkom i sympatykom:

 • Gmina Zabrodzie
 • Jacenty Matysiak
 • Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 • Jan Rukat
 • KGW „Gajowianki” w Gaju
 • Stanisław Januszewski
 • Jacek Garbarczyk
 • Nadleśnictwo Drewnica
 • Ryszard Gawroński
 • Michał Fujak
 • Joanna Bala
 • Marta Kochańska
 • Magda Szewczyk
 • Szkoła Podstawowa im. C. Norwida w Dębinkach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie
 • Agnieszka Szafrańska
 • Barbara Redlicka
 • GOK w Zabrodziu
 • OSP w Zabrodziu
 • OSP w Słopsku
 • Siostry Benedyktynki-Samarytanki z Niegowa
 • Wiesław Garbarczyk
 • Anna Walczyńska
 • Beata Kornatka
 • Marek Filipowicz
 • Patryk Tchórz
 • Radosław Kućmierowski

Zdjęcia wykonali: Mariola Bogdanowicz, Elżbieta Szczuka, Arkadiusz Redlicki