Upamiętnienie Matki Prymasa Tysiąclecia • Fidest 2020

Upamiętnienie Matki Prymasa Tysiąclecia • Fidest 2020

3 października 2020 r. przy przepięknym leśnym dukcie w Fideście, na terenie Nadleśnictwa Drewnica odsłonięto głaz upamiętniający miejsce narodzin Julianny Wyszyńskiej z d. Karp – matki Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z inicjatywy mieszkańców Fidestu i rodziny prymasa mieszkającej wciąż na naszym terenie zorganizowano wzruszającą uroczystość.

Do postawienia głazu przyczynili się przede wszystkim mieszkańcy Fidestu, na czele z sołtysem Zdzisławem Karpiem. Uroczystość odbyła się także dzięki zaangażowaniu przodków matki Prymasa. Obecny na uroczystości Andrzej Karp (jego dziadek był rodzonym bratem Julianny) opowiedział historię i dzieje rodziny oraz podkreślił, że rodzina kardynała z Fidestem jest związana od dawien dawna, bowiem nieopodal miejsca, gdzie umiejscowiono głaz, 134 lata temu urodziła się matka Prymasa Wyszyńskiego. Andrzej Karp nie krył wzruszenia dziękując wszystkim, dzięki którym doszło do upamiętnienia tego wyjątkowego miejsca na mapie powiatu.

Julianna Wyszyńska z d. Karp przyszła na świat 15 września 1877 r. w Fideście, leżącym w parafii Kamieńczyk. Była córką Adama i Anieli z Giziewiczów. Julianna zmarła w wieku 33 lat, kiedy przyszły prymas miał zaledwie 9 lat. Matka Wyszyńskiego została pochowana na cmentarzu w Andrzejewie. Ojciec Prymasa przyszedł na świat w oddalonej nieopodal Fidestu wsi Gać (dzisiejsze sołectwo Podgać) w marcu 1874 roku. Związki rodziny Wyszyńskich z ziemią wyszkowską są więc nierozerwalne.

Uroczystego odsłonięcia głazu dokonali biskup Romuald Kamiński, przedstawiciele Nadleśnictwa Drewnica i Nadleśnictwa Wyszków oraz przodkowie Julianny Wyszyńskiej. Ponad 2,5-tonowy głaz ustawiono u stóp drewnianego krzyża. Na monumencie widnieje wizerunek pięcioletniego Prymasa z matką, informacje o dacie narodzin Julianny i miejscu, gdzie znajdował się jej rodzinny dom.

Na ww. uroczystość zaproszono Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie, które reprezentował Arkadiusz Redlicki.

Zdjęcia: Elżbieta Szczuka, Arkadiusz Redlicki